• Zvyšovanie kvality odbornej prípravy žiakov pre potreby európskeho trhu práce

    •             

     ERASMUS   PLUS   U   NÁS

      

     Žiaci študijného odboru sociálno-výchovný pracovník a učiteľka odborných predmetov mali stáž v 2 zariadeniach: Sociální služby města Havířov a Domov seniorů Havířov. Študenti sa počas dvoch týždňov venovali aktivitám a pomoci seniorom, ktorí si ich veľmi obľúbili.  „Mne sa tam veľmi páčilo. Ten prvotný strach prešiel už po prvom dni. Všetko tam bolo super a neľutujem, že som tam išla.“ (Olinka, I.A). Študenti učebného odboru stolár vykonávali odbornú prax vo firme Stolařství Aleš, s.r.o. „Na stáži sa mi veľmi páčilo. Naučil som sa tam moriť, lepiť a lakovať a spoznal som veľa nových ľudí. Z tohto pobytu som si odniesol veľa nových skúseností a zážitkov. Každému by som odporučil zúčastniť sa tohto projektu.“ (Tobias, I.B). Mechanici – opravári sa realizovali vo firme Hongik Czech, s.r.o. „Som veľmi spokojný, že som sa tejto stáže zúčastnil a nevynechal som ju. Dalo mi to do života veľmi veľa skúseností a zručností, dokážem si teraz predstaviť prácu v zahraničí.“ (Patrik, II.B).

     Spestrením pobytu našich žiakov boli voľno-časové aktivity: návštevy kina, múzeí, plavárne. Počas víkendu absolvovali prehliadku stovežatej Prahy, po ktorej zostalo žiakom mnoho nezabudnuteľných zážitkov.

     Po absolvovaní stáže všetci účastníci dostali dokumenty, ktoré potvrdzujú ich účasť na mobilite - Certifikát o absolvovaní stáže a Europass Mobility. Nakoľko sme dostali výborné hodnotenia od garantov praxe jednotlivých firiem a zariadení, veríme, že sa nám aj v budúcnosti podarí zrealizovať projekty v rámci Erasmu, aby aj ďalší študenti mohli nadobudnúť nové zručnosti, poznatky a zážitky v zahraničí.

      

     Mgr. Lucia Grešková (koordinátorka projektu)

      

     Vytvorili sme prezentáciu: Erasmus plus u nás.

      

     Moje pocity zo stáže

     Po dlhej príprave sme v nedeľu 1.10.2017 konečne mohli vycestovať na dvojtýždňovú stáž do českého Havířova. Každý z nás bol ubytovaný v malom hotely Boršičanka. Všetci sme sa vybalili a boli preškolení a oboznámení so všetkými inštrukciami pobytu. Navečerali sme sa a boli sme plní očakávania z ďalších dní. Chlapci mechanici dochádzali do firmy Hongik, kde sa naučili mnoho nových vecí. Pracovali vo firme a ich úlohou bolo pozvárať konštrukciu tribúny. Sociálno-výchovný pracovníci boli zadelení vždy jeden tretiak a jeden druhák do rôznych zariadení ako denný stacionár kde pomáhali pri tvorbe aktivít pre seniorov, do odľahčovacej služby pre seniorov,  kde pomáhali pracovníčkam starať sa o ležiacich pacientov a do centra s rodinami s postihnutými deťmi kde sa starali alebo pomáhali starať sa o klientov s rôznym postihnutím. Týždeň ubehol veľmi rýchlo a my sme sa v sobotu vybrali na výlet do Prahy. Navštívili sme rôzne pamiatky ako Hradčany, Karlov most, Pražský hrad a iné. V nedeľu síce unavení ale zvedaví sme vycestovali do Vítkovíc kde sa nachádza národná pamiatka fabriky pre výrobu železa a technické múzeum. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné. Víkend prebehol veľmi rýchlo a my sme sa od pondelka pustili znova do práce. V osobnom voľne sme navštívili kino, plaváreň ale tiež sme si boli zahrať bowling. Ani sme sa nenazdali a prišiel čas odchodu. Bolo nám smutno, že musíme odísť od takých príjemných ľudí na ktorých sme si tak zvykli. Personál v hoteli, ale aj v reštaurácií kde sme chodili na večere bol veľmi milý a vždy ústretový. Taktiež ďakujeme našim pedagógom ktorí nás sprevádzali, za to že nám vymysleli tak krásny program mali s nami toľko trpezlivosti a ochotu pomôcť nám keď nás niečo trápilo alebo sme niečo nevedeli. Všetci sme si z pobytu odniesli veľa užitočných a praktických skúseností a krásne spomienky. Verím v to že budúci rok sa uskutoční niečo také úžasné zas a budeme mať možnosť ďalšej stáže.

     Simona Melicherová, II.A

      

     Slávnosť odovzdávania Europassov

     Naši stážisti sa stali držiteľmi certifikátov, ktoré dokladujú úspešné absolvovanie úloh v zariadeniach kde praxovali. Keďže nejde o všednú záležitosť, odovzdávanie dokumentov Europass Mobilita a Certifikát o absolvovaní stáže, sme zrealizovali v slávnostnom duchu a v prítomnosti žiakov a kolegov, ktorí sa zahraničného pobytu nezúčastnili. Táto malá slávnosť sa uskutočnila 24. októbra v priestoroch učebne SVP, za účasti všetkých žiakov a pedagogických zamestnancov, ktorí v Čechách boli. Súčasťou odovzdávania certifikátov a spomienkových predmetov žiakom, bola aj veľmi pekná prezentácia z fotografií, ktorú pripravila pani Mgr. Ferancová. Prezentácia ukazujúca na pracovný život praxujúcich, ale aj zážitky získané v čase voľna a počas víkendu. Všetci veríme, že doklady o nadobudnutých skúsenostiach našim žiakom dobre poslúžia v budúcnosti pri hľadaní si zamestnania, alebo prijímacom konaní na vyšší stupeň vzdelávania.  

     mm

     Opäť doma

     Po štrnástich dňoch v Čechách, sa naši kolegovia a žiaci vrátili späť do svojich rodín a znovu zasadli do školských lavíc. Najbližšie dni a týždne spolu strávime hodnotením a rekapituláciou ich pobytu v zahraničí, budeme zvedaví na vyjadrenie ich pocitov a dojmov. Už teraz, na základe ohlasov zariadení, v ktorých žiaci prax vykonávali vieme, že našej škole urobili dobré meno. Svojim sympatickým správaním v cudzom prostredí, vzorným a zodpovedným prístupom k povinnostiam na pracoviskách, sa predstavili v najlepšom možnom svetle pred možno ich budúcimi zamestnávateľmi. Za to, ako reprezentovali našu školu v cudzine, im patrí veľká vďaka. Ocenenie si samozrejme zaslúžia aj naši kolegovia, bez ktorých by stáže takto bezproblémovo neprebehli a ktorí, ako sa sami priznali, si konečne po dvoch týždňoch budú môcť dopriať pokojný spánok.

     mm

     Už sme vycestovali

     Prvá októbrová nedeľa pre nás pripravila nádherné jesenné počasie, ako ušité pre cestovanie. Po niekoľko ročnej prestávke, sa naši študenti opäť môžu tešiť na niekoľko týždňov strávených mimo školských lavíc v prostredí, v ktorom získajú nielen veľa nových praktických skúseností, ale určite aj mnoho pekných zážitkov a zábavy. Desať študentov z odborov sociálno-výchovný pracovník a mechanik opravár v prítomnosti dvoch sprevádzajúcich osôb vycestovalo na zahraničné stáže do Čiech, do mesta Havířov. Všetkým účastníkom prajeme rýchle zabývanie sa a udomácnenie v novom prostredí a samozrejme sa tešíme na každú správu, v ktorej nám sprostredkujú svoje zážitky.

     mm

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje