• Zloženie rady školy

    • Zoznam  členov Rady školy pri  Strednej odbornej škole,

     Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa

      

               Dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

     1. Mgr. Juliána Dovalová
     2. Mgr. Janette Ferancová

      Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

     1. Ľubica Ladiková

      Traja zvolení zástupcovia rodičov:

     1. Janka Marková
     2. Ivan Stieranka 
     3. Janette Ďurásová

      Jeden zvolený zástupca žiakov školy:

     1.  Nicolas Adamovič

     Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

     1. Mgr. Michal Bagačka
     2. Mgr. Janka Kosková
     3. Ing. Martina Jedináková
     4. Ján Parobek

     Hnúšťa 06. 02. 2023

      

     Plan_prace_rady_skoly_2022_2023.pdf

     Zoznam  členov Rady školy pri  Strednej odbornej škole,

     Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa

      

               Jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov školy:

     1. Mgr. Janette Ferancová

      Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

     1. Ľubica Ladiková

      Dvaja zvolení zástupcovia rodičov:

     1. Lucia Hollá
     2. Marcela Radičová

      Jeden zvolený zástupca žiakov školy:

     1.  Nicolas Adamovič

     Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

     1. Mgr. Michal Bagačka
     2. Mgr. Grigorij Šamin
     3. PaedDr. Aneta Jarešová, PhD.
     4. Ján Parobek

      

     Predseda Rady školy: Mgr. Janette Ferancová

     Platnosť zloženia Rady školy pri Strednej odbornej škole, Hlavná 425, Hnúšťa s účinnosťou od 11. júna 2022.

      

     Zoznam  členov Rady školy pri  Strednej odbornej škole,

     Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa

      

               Jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov školy:

     1. Mgr. Janette Ferancová

      Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

     1. Ľubica Ladiková

      Dvaja zvolení zástupcovia rodičov:

     1. Lucia Hollá
     2. Marcela Radičová

      Jeden zvolený zástupca žiakov školy:

     1.  Dominik Kraják

     Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

     1. Mgr. Michal Bagačka
     2. Mgr. Grigorij Šamin
     3. PaedDr. Aneta Jarešová, PhD.
     4. Ján Parobek

      

     Predseda Rady školy: Mgr. Janette Ferancová

     Platnosť zloženia Rady školy pri Strednej odbornej škole, Hlavná 425, Hnúšťa s účinnosťou od 11. decembra 2021.

      

     Zoznam  členov Rady školy pri  Strednej odbornej škole,

     Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa

      

               Jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov školy:

     1. Mgr. Janette Ferancová

      Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

     1. Ľubica Ladiková

      Dvaja zvolení zástupcovia rodičov:

     1. Mgr. Miroslav Bračo
     2. Marcela Radičová

      Jeden zvolený zástupca žiakov školy:

     1.  Dominik Kraják

     Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

     1. Mgr. Michal Bagačka
     2. Mgr. Grigorij Šamin
     3. Mgr. Silvia Mašlárová
     4. Ján Parobek

      

     Predseda Rady školy: Mgr. Janette Ferancová

     Platnosť zloženia Rady školy pri Strednej odbornej škole, Hlavná 425, Hnúšťa s účinnosťou od 9. septembra 2020.

      

     Plan_prace_rady_skoly_2020_2021.pdf

     Zoznam  členov Rady školy pri  Strednej odbornej škole,

     Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa

      

           Jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov školy:

     1. Mgr. Janette Ferancová

       

      Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

     1. Ľubica Ladiková

       

      Dvaja zvolení zástupcovia rodičov:

     1. Mgr. Miroslav Bračo
     2. Katarína Dovalová

       

      Jeden zvolený zástupca žiakov školy:

     1.  Dominik Kraják

      

     Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

     1. Mgr. Michal Bagačka
     2. Mgr. Grigorij Šamin
     3. Mgr. Silvia Mašlárová
     4. Ján Parobek

      

     Predseda Rady školy: Mgr. Janette Ferancová

     Platnosť zloženia Rady školy pri Strednej odbornej škole, Hlavná 425, Hnúšťa s účinnosťou od 17. mája 2019.

     Zoznam  členov Rady školy pri  Strednej odbornej škole,

     Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa

      

           Jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov školy:

     1. Mgr. Janette Ferancová

       

      Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

     1. Ľubica Ladiková

       

      Dvaja zvolení zástupcovia rodičov:

     1. Mgr. Miroslav Bračo
     2. Katarína Dovalová

       

      Jeden zvolený zástupca žiakov školy:

     1.  Nikola Bálintová

      

     Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

     1. Mgr. Michal Bagačka
     2. Mgr. Grigorij Šamin
     3. Ing. Anna Orfánusová
     4. Ján Parobek

      

     Predseda Rady školy: Mgr. Janette Ferancová

     Platnosť zloženia Rady školy pri Strednej odbornej škole, Hlavná 425, Hnúšťa s účinnosťou od 27. septembra 2018.

     Zoznam  členov Rady školy pri  Strednej odbornej škole,

     Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa

      

           Jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov školy:

     1. Mgr. Janette Ferancová

       

      Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

     1. Ľubica Ladiková

       

      Dvaja zvolení zástupcovia rodičov:

     1. Jana Migaľová
     2. Katarína Dovalová

       

      Jeden zvolený zástupca žiakov školy:

     1.  Nikola Bálintová

      

     Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

     1. Mgr. Michal Bagačka
     2. Mgr. Grigorij Šamin
     3. Ing. Anna Orfánusová
     4. Ján Parobek

      

     Predseda Rady školy: Mgr. Janette Ferancová

     Platnosť zloženia Rady školy pri Strednej odbornej škole, Hlavná 425, Hnúšťa s účinnosťou od 6. apríla 2018.

      

     Zoznam  členov Rady školy pri  Strednej odbornej škole,

     Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa

      

           Jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov školy:

     1. Mgr. Janette Ferancová

       

      Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

     1. Ľubica Ladiková

       

      Dvaja zvolení zástupcovia rodičov:

     1. Jana Migaľová
     2. Katarína Dovalová

       

      Jeden zvolený zástupca žiakov školy:

     1.  Nikola Bálintová

      

     Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

     1. Mgr. Michal Bagačka
     2. Ing. Stanislav Riša
     3. Ing. Anna Orfánusová
     4. Ján Parobek

      

     Predseda Rady školy: Mgr. Janette Ferancová

     Platnosť zloženia Rady školy pri Strednej odbornej škole, Hlavná 425, Hnúšťa s účinnosťou od 15. marca 2017.

     Zoznam  členov Rady školy pri  Strednej odbornej škole,

     Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa

      

           Jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov školy:

     1. Mgr. Janette Ferancová

       

      Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

     1. Ľubica Ladiková

       

      Dvaja zvolení zástupcovia rodičov:

     1. Jana Migaľová
     2. Katarína Dovalová

       

      Jeden zvolený zástupca žiakov školy:

     1.  Nikola Bálintová

      

     Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

     1. Ján Parobek

     2. Ing. Anna Orfánusová
     3. Mgr. Michal Bagačka
     4. Mgr. Grigorij Šamin

     Predseda Rady školy: Mgr. Janette Ferancová

     Platnosť zloženia Rady školy pri Strednej odbornej škole, Hlavná 425, Hnúšťa s účinnosťou od 6. apríla 2017.

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje