• Nikto nie je na predaj!

      Dnešnou témou na besede s policajnou preventistkou kpt. Lásovou a námestníkom okresného prokurátora Mgr. Balangom bolo „Obchodovanie s ľuďmi“. Od začiatku sme boli zaujatí a pýtali sa na témy ako sexuálne obťažovanie, kyberšikana, šikana v škole, manipulácia, znásilnenie, ale aj o trestnoprávnej činnosti nás, mladistvých. Veľmi zaujímavé boli príbehy z praxe, pomocou ktorých sme sa vedeli vžiť do situácie obetí. Pozerali sme rôzne videá ako sa chrániť, kým odcestujeme do zahraničia za prácou. Naučili sme sa, čo je potrebné spraviť pred vycestovaním, kde si firmu alebo osobu overiť. Oceňujeme profesionálny prístup a komunikáciu odborníkov z radov polície, nemali sme problém pýtať sa na to, čo nás zaujímalo. Beseda prebehla v príjemnej atmosfére. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie pri nejakej novej a pre nás zaujímavej téme. Ďakujeme.

     • Spomienka na Ivana Kraska

      V piatok, 21. 4. 2023, sa vybraní žiaci a učitelia našej školy zúčastnili pietneho aktu a kultúrneho programu v Lukovištiach. Toto podujatie bolo zorganizované pri príležitosti 65. výročia úmrtia slovenského básnika, Ivana Kraska. Zároveň sa niektorí naši žiaci zapojili aj do literárnej súťaže, ktorú vyhlásili Miestny odbor Matice Slovenskej v Lukovištiach a Obec Lukovištia pod názvom KRASKO - MAJÁK MODERNEJ SLOVENSKEJ POÉZIE. Do súťaže boli poslané poetické príspevky žiakov D. Radičovej (II.A), E. Radičovej (III.A) a prozaické texty žiakov V. Ďurás, I. Šantovej, J. Nôtovej (všetky z II.A) a V. Tóthovej (I.A). Dievčatá síce nevyhrali, ale aj tak ďakujeme za príjemne strávený deň, počas ktorého sme sa dozvedeli veľa nových informácií, obohatilo nás to, pretože niekedy je lepšie raz vidieť a zažiť, ako sa o tom len mechanicky učiť. A to určite platí aj o našom významnom básnikovi a národ

     • Ako vypracovať anamnézu

      Vďaka Mgr. Marike Demeovej sme si dnes mali možnosť vyskúšať pomocou rôznych aktivít ako správne vypracovať anamnézu klienta. Porozprávala nám o spisoch a dokumentácii. Práve tieto témy sa učíme na metódach sociálnej práce a sme radi, že si to vieme predstaviť ako to prebieha v praxi. Naučili sme sa opäť niečo nové, čo nás veľmi zaujalo a niečo, čo samozrejme využijeme v praxi. V príjemnej atmosfére sme pracovali dve hodiny a „ hrali sa“ na sociálnych pracovníkov. Už teraz sa tešíme na budúce stretnutie s Marikou.

     • Keď chceš, môžeš všetko

      Sme veľmi radi, že na dnešnú prednášku o motivácii sme mohli pozvať ženu, ktorá o nej vie naozaj dosť. Je ňou naša bývalá žiačka, Zuzka Ladiková, ktorá u nás vyštudovala odbor sociálno-výchovný pracovník a ako sama hovorí, otvorilo jej to oči a začala na sebe ešte viac „makať“. Zistila totiž, že na to má a že si môže ísť za tým, čo v živote chce, len sa musí snažiť a neustále na sebe pracovať. Dnes nám prišla porozprávať o jej štúdiu nielen na našej škole (v tom čase už bola, manželkou, dvojnásobnou matkou a pracovala), ale najmä o tom, ako sa dá všetko zvládať, keď sa veľmi chce. Ona sa týmto heslom riadi a prišla mladých ľudí, žiakov našej školy, povzbudiť, aby sa snažili, nevzdávali, bojovali, išli si za svojimi cieľmi, mali plány, ciele a chuť v živote niečo dosiahnuť. Sama Zuzka je v súčasnosti matkou 3 detí, zvládla vyštudovať strednú školu, pracovať, starať sa o domácnosť, momentá

     • Odborná exkurzia vo Zvolene

      Dňa 5.4. 2023 sme sa so žiakmi zúčastnili na odbornej exkurzii vo Zvolene KRONOSPAN a.s., ktorá bola zameraná na drevospracujúci priemysel aj na strojárstvo a mechanické opotrebenia a diagnostiku. Návštevné oblasti boli:

      1. Výroba lepených dosiek
      2. Výroba DTD
      3. Návšteva riadiaceho, diagnostického cent
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Nedeľa 4. 6. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje