• BIELA PASTELKA na našej škole

      V piatok 22. septembra 2023 sa naša škola zúčastnila celoslovenskej zbierky s názvom BIELA PASTELKA. Dobrovoľníčky z našej školy vyrazili počas tohto dňa do mesta s dobrou náladou a cieľom vyzbierať dobrovoľný príspevok pre slabozrakých a nevidiacich ľudí na Slovensku. Tejto zbierky sa zúčastnili nie len obyvatelia mesta Hnúšťa, ale ako to už býva dobrým zvykom na našej škole prispeli aj žiaci a celý pedagogický aj nepedagogický zbor SOŠ Hnúšťa.

     • Spoznávali sme sa navzájom

      Aj tento školský rok sme v rámci inklúzie pokračovali v adaptačnom procese, ktorý je zameraný na žiakov prvých ročníkov.

      Adaptačný proces prebiehal v dňoch 5.-6.9.2023. Cieľom adaptácie je spolupráca žiakov a pedagógov, zoznámiť sa v prvom rade medzi sebou, ale aj s učiteľmi a rodičmi. Pripravené aktivity prebiehali 2 dni v spolupráci s mentorom školy, triednymi učiteľmi a učiteľom telesnej a športovej výchovy, a to všetko pod dohľadom výchovnej poradkyne. Aktivity boli zamerané na spoznávanie sa, vytváranie vzájomných vzťahov medzi žiakmi, ktorí sa prvýkrát streli u nás v škole a prišli k nám študovať z rôznych okolitých škôl. Prvý deň sa realizoval v areáli našej školy s mentorom Ing. Mačudom a učiteľom Mgr. Kujanom. Hlavným zámerom jednotlivých aktivít bolo, aby sa žiaci navzájom spoznali, naučili sa spolu komunikovať, ale aj vyjadriť svoje pocity a názory. Vďaka športovým aktivitám,

     • Zmena v dopravných kartách od 1.1.2024

      DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

      Milí žiaci, vážení rodičia,

      v súvislosti s pripravovanými zmenami v prímestskej autobusovej doprave v BBSK budeme od 1.1.2024 cestovať po novom.

      POZOR NA TO, AKOU ČIASTKOU SI DOBIJETE KREDIT NA DOPRAVNÝCH KARTÁCH.

      Súčasné dopravné karty budú platné do 31. 12. 2023, a preto vám odporúčame redukovať kredit k 31. 12. 2023 čo najviac. V závere roka budete mať dostatok času na preregistráciu súčasných dopravných kariet.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Sobota 30. 9. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje