• ODBORY

    • Na našej škole študenti v šk.roku 2016/2017 študujú v nasledovných odboroch:
     4-ročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou (doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie):

     • sociálno-výchovný pracovník - prvý až štvrtý ročník

     3-ročné učebné odbory ukončené záverečnou skúškou (doklad o vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list):

     • mechanik opravár - stroje a zariadenia - prvý až tretí ročník
     • stolár - druhý  ročník
     • krajčír - dámske odevy - prvý ročník

      

     2-ročné študijné odbory (nadstavbové štúdium) ukončené maturitnou skúškou (doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie):

     • strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
     • drevárska a nábytkárska výroba

      

     V školskom roku 2017/2018 otvárame nasledovné odbory:

     4-ročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou (doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie):

     • obchod a podnikanie

     3-ročné učebné odbory ukončené záverečnou skúškou (doklad o vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list):

     • mechanik opravár - stroje a zariadenia
     • stolár
     • krajčír - dámske odevy

     2-ročné študijné odbory (nadstavbové štúdium) ukončené maturitnou skúškou (doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie):

     • strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
     • drevárska a nábytkárska výroba
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje