• 3-ročný učebný odbor ukončené záverečnou skúškou (doklad o vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list):

    • Profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi:

     3355 H STOLÁR
     Učebný odbor stolár vďaka širokému spektru odborného vzdelávania, od prípravy technickej dokumentácie až po výrobu finálnych výrobkov - nábytku (úložný, sedací, stolový, lôžkový), stavebno-stolárskych výrobkov (dvere, okná, schody, podlahy, obklady) a iných aktuálnych požiadaviek trhu, taktiež aj získaným zručnostiam, praxi a výučnému listu, je odborom s veľmi širokým uplatnením.

     Všeobecno-vzdelávacie predmety:
     slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický jazyk, nemecký jazyk), matematika, fyzika, občianska náuka, informatika, telesná výchova.
     Odborné predmety:
     ekonomika , úvod do sveta práce, odborné kreslenie, materiály, výrobné zariadenia, technológia, odborný výcvik.
     Voliteľné predmety:
     odpadové hospodárstvo, finančná gramotnosť, grafické systémy.

     Možnosti uplatnenia absolventa: absolvent sa môže uplatniť v prevádzkach drevospracujúcich, v prevádzkach na výrobu nábytkov, bytových doplnkov, stavebno-stolárskych výrobkov, interiérových prvkov, rezbárskych, tesárskych, pri opravách a renováciách bytov a stavieb v súkromnom alebo štátnom sektore vo vlastnom prípadne rodinnom podnikaní doma, ale aj v zahraničí. Po úspešnom ukončení štúdia má možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom študijnom odbore drevárska a nábytkárska výroba.

     Praktické vyučovanie:
     Praktické vyučovanie je realizované formou odborného výcviku v priestoroch vlastných dielní v SOŠ Hnúšťa a v drevárskych a stolárskych firmách, ktoré spĺňajú podmienky pre realizáciu praxe.

     Duálne vzdelávanie:

     V systéme duálneho vzdelávania spolupracujeme s firmou INDECO s.r.o. Rimavská Sobota

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje