• 3-ročný učebný odbor ukončené záverečnou skúškou (doklad o vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list):

    • 3152 H 02 Krajčír – Dámske Odevy

     Si kreatívny, máš nejaké zručnosti a zaujímaš sa o módu? V tomto prípade je voľba tohto povolania správna. Pomôžeme ti rozvinúť tvoje schopnosti a rozšíriť obzor vedomostí.       

     Obsah vzdelávania:                                                                                                                                     

      Prípravou v tomto odbore získaš vedomosti, ktoré umožnia ušiť si svoj kúsok ošatenia. Počas troch rokov štúdia je tematické učenie obohatené praxou odborného výcviku vykonávaného v priestoroch školy SOŠ Hnúšťa, kde učni a učnice získavajú a zdokonaľujú si svoje zručnosti. Získanými zručnosťami si študent bude vedieť sám upraviť , zhotoviť daný odev – model a naučí sa rôzne techniky spracovania textilného materiálu. V prípade väčšieho záujmu prehľbiť svoje vedomosti, umožňuje dvojročné nadstavbové štúdium odbor Odevníctvo s maturitným listom.

      Všeobecno – vzdelávacie predmety:  slovenský jazyk a literatúra, jeden cudzí jazyk, matematika, informatika, občianska náuka, etická výchova, fyzika, telesná a športová výchova.

     Odborné predmety : odevné materiály, odevná technológia, konštrukcie strihov, stroje a zariadenia.

     Uplatnenie v praxi: Po ukončení štúdia študent získava výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Svojou vedomosťou a zručnosťou sa môže uplatniť v pracovnom trhu s rôznym zameraním ako napr. dámsky a pánsky krajčír-  zákazkové šitie, šitie poťahov do áut, výroba na šitie zvrškov obuvi, textilná výroba, svadobný salón a iné zamerania podľa požiadaviek trhu.

      

      

     .

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje