• Krátkodobé projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy

    • Naša škola sa aj tento rok zapojila do výzvy vypracovať projekt v rámci programu Erasmus+ v kategórii KA122-VET - Krátkodobé projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy.  Všetko vynaložené úsilie stálo za to, pretože náš projekt s názvom „Opäť s nami“  bol schválený a škola tak získala finančné prostriedky, vďaka ktorým dostane 16 žiakov (8 žiakov zo študijného odboru sociálno-výchovný pracovník, 4 žiaci z učebného odboru mechanik opravár-stroje a zariadenia a 4 žiaci z učebného odboru stolár) príležitosť vycestovať do zahraničia a absolvovať odbornú stáž v hosťujúcich organizáciách. Našich žiakov budú sprevádzať dvaja pedagógovia v zložení jedného pedagóga z odboru sociálno-výchovného pracovníka a jedného odborného majstra za učebné odbory. Mobilita žiakov a pedagógov sa uskutoční v II. polroku školského roku 2022/2023.  Už teraz sa tešíme na zážitky a skúsenosti, ktoré naši žiaci a pedagógovia prežijú počas odbornej stáži, vďaka čomu aj takýmto spôsobom prispejeme k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu našich šikovných žiakov.

                                                      Mgr. Juliána Dovalová

    • Účastníci 

    • Po náročnom dvojdňovom výberovom konaní, ktoré prebiehalo v dňoch 13.-14.decembra 2022 sa odborná komisia v zložení: Ing. Miloš Mäsiar, Mgr. Juliána Dovalová, Mgr. Janette Ferancová a Gabriel Polčáni rozhodla, že zahraničnej stáže v Havířove sa v jarných mesiacoch zúčastnia:

     Odbor sociálno-výchovný pracovník: Michaela Cabanová, Ružena Ruszoóvá, Jorga Kovácsová, Dušana Geňová, Dominika Szőkeová, Kristína Vilhanová, Nicolas Adamovič, Jenifer Cibuľová

     Odbor mechanik opravár-stroje a zariadenia: Dušan Marko, Kristián Kvetko, Michal Stieranka, Rastislav Bíleš, Marcel Marko

     Odbor stolár: Rastislav Romšák, Martin Šanta, Adam Vredík

     Všetkým vybratým žiakom gratulujeme a veríme, že našu školu budú vzorne reprezentovať. Zároveň sa chceme poďakovať aj ostatným žiakom, ktorí sa zúčastnili výberového konania.

      

     Mgr. Juliána Dovalová, manažérka projektu Erasmus+

      

    • Príprava na odbornú stáž - "Opäť s nami"

    • V rámci projektu Erasmus+ Opäť s nami naši žiaci v odbore  sociálno-výchovný pracovník zahájili prípravu na odbornú stáž do Havířova. Príprava trvala 2 dni. Prvý den pripravili plán aktivít a činností, ktorý je zameraný na pracovné, športové a vedomostné aktivity. Ďalej pripravili otázky k rôznym diskusným témam  pre seniorov. Druhý deň si aktivity vyskúšali a  pripravili pomôcky, ktoré sú dôležité pri aktivitách, ktoré si už o 2 týždne budú môcť vyskúšať v roznych zariadeniach.

     Aj napriek tomu, že máme jarné prázdniny, žiaci s dobrou náladou prišli do školy a v príjemnej atmosfére  strávili spoločný čas. Pracovali s elánom a chuťou, zodpovedne splnili svoje úlohy a ciele, ktoré sme si stanovili. 

     Mgr. Janette Ferancová

    • Havířov (20.3.-31.3.2023)

    • Opäť s nami

     Stáž, ktorú sme absolvovali v rámci projektu Erasmus + v Čechách v meste Havířov, bola jedna z najlepších skúseností počas nášho štúdia. Účasť na stáži nám toho priniesla naozaj veľa - nové skúsenosti, zručnosti a vedomosti. Naučili sme sa ako komunikovať s malými deťmi v jasličkách, s deťmi, ktoré majú rôzne zdravotné postihnutia, ale aj so seniormi. Naučili sme sa ako druhým spríjemňovať čas a ako ich odreagovať od okolitého sveta.  Samozrejme, nie vždy ide všetko podľa plánu, a tak sme sa naučili aj improvizovať v práci tak, aby to hlavne nebolo poznať. Stáž nám tiež priniesla spomienky a zábavné chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme. Boli sme celý čas obklopení úžasnými ľuďmi, ktorí boli ochotní nám podať pomocnú ruku vtedy, keď sme ju potrebovali. Či už personál na hoteli, kolegovia z pracovísk alebo aj naši učitelia, ktorí na nás dohliadali a dávali pozor, aby sme sa im nestratili. Každý deň sme mali zaujímavé a zábavné  poobedňajšie aktivity, ktoré nám zlepšili náladu a vyčarovali úsmev na tvári. Sme veľmi radi, že sme mali možnosť pracovať s takýmito ľuďmi a hlavne, že sme dostali príležitosť absolvovať odbornú stáž. Ďakujeme!

     Michaela Cabanová, žiačka III.A triedy

    • Šírenie informácií o projekte

    • Hnúšťanský hlas - článok o príprave na stáž   april_2023_na_web.pdf

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje