• Európsky deň jazykov

     • Nenadarmo sa hovorí: „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“ Dnes to u nás, v SOŠ-ke, platilo dvojnásobne. 26. septembra sa totiž každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity, napríklad súťaže, besedy, kvízy, televízne a rozhlasové programy, jazykové kaviarne. My sme si pre našich žiakov pripravili rôzne aktivity a hry, napr. určovanie zástav rôznych štátov, pomenovanie činností, vytvorenie viet zo slov či určovanie miest krajín Európy. Žiaci dostali za svoju snahu aj sladkú odmenu a veríme, že aj takto sme prispeli k tomu, aby sa našim žiakom učili cudzie jazyky oveľa príjemnejšie a možno aj ľahšie a hravejšie.

      Mgr. Jana Kožiaková

     • UROB SI SÁM

     • Nové dvere do života našej školy sa nám podarilo otvoriť vďaka projektu „UROB SI SÁM“, ktorý bol vypracovaný na základe výzvy BBSK – Dobrý kraj a organizácie IUVENTA.

      Projekt sa realizoval v dňoch 10. a 11. septembra 2019. Prvý deň bol zameraný na kreatívnu formu medzipredmetovej výchovy, kde si žiaci školy upravili a vyčistili okolie, kde prebieha praktické vyučovanie. Vybudovali si aj okrasnú skalku, o ktorú sa budú pravidelne starať. Druhý deň sme privítali žiakov základných škôl v troch tvorivých dielňach, a to „UROB SI SÁM“, „VôŇA DREVA“  a „ŠIJEM, ŠIJEM POMALIČKY“.   Žiakom ZŠ sme pomocou zážitkovej formy a vzdelávacích aktivít priblížili tradičné remeslá.

      Výsledkom bolo nielen nadobudnutie zručností, ale aj získanie nových pracovných návykov uplatniteľných na trhu práce.

       

      Autori projektu: Mgr. Lucia Grešková, Bc. Veronika Ďurišová, Tobias Adrián Hanes, Katarína Chovanová

     • OZNAM

     • Milí študenti,

      nový školský rok 2019/2020 začneme 2. septembra 2019 o 8.00 h slávnostným otvorením na školskom dvore.

      Po krátkom príhovore riaditeľa školy sa rozídeme po triedach, kde študenti dostanú najdôležitejšie informácie týkajúce sa začiatku nového školského roka.

      Študentov nadstavbového štúdia radi privítame aj v poobedňajších hodinách, kde triedny učiteľ  Ing. Ostrica poskytne najdôležitejšie informácie týkajúce sa štúdia do 15.00 h.

     • II. kolo prijímacích skúšok - oznam

     • Riaditeľstvo Strednej odbornej školy v Hnúšti vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka 3-ročných učebných odborov (stolár, tesár a krajčír - dámske odevy) a 4-ročného študijného odboru (sociálno-výchovný pracovník) pre školský rok 2019/2020.

      Termín konania prijímacích skúšok: 18. 6. 2019 (utorok) o 8.00 h.

      Prijímacie skúšky pre študijný odbor pozostávajú z testu zo slovenského jazyka a literatúry a biológie.

      Uchádzači o štúdium do 3-ročných učebných odborov budú prijatí bez prijímacej skúšky.

      Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť najneskôr do 5.6.2019 na sekretariát školy.

     • Prijímacie skúšky na školský rok 2019/2020 - oznam

     • Oznamujeme uchádzačom, že prijímacie skúšky do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2019/2020 v 1. kole sa budú konať 13. a 16. mája 2019. Uchádzači o štúdium v študijnom odbore sociálno-výchovný pracovník sa dostavia do školy do 8.00 h, kde dostanú podrobnejšie informácie. Prineste si písacie potreby a zápisný listok. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na verejne dostupnom mieste v budove školy a na webovej stránke školy (v záložke Prijímacie skúšky)  po 14.00 h.

     • Talentová súťaž

     •  

      Postaviť sa pred žiakov, učiteľov, zamestnancov či dokonca pred riaditeľa školy a spievať a hrať na hudobnom nástroji, to chce veľkú odvahu! A práve preto si veľmi vážime a ceníme žiakov, ktorí sa do našej talentovej súťaže, ktorá sa konala 21. 3. 2019 prihlásili a  dokázali nám, že vedia prekonať samých seba a vystúpiť pred publikom, dokonca s gráciou. Nielenže nám ukázali svoj talent, ale nás aj zabavili, potešili, urobili nám deň oveľa krajším. Veľká vďaka patrí aj pánovi učiteľovi Ing. P. Ostricovi, ktorý so žiakmi spieval, nacvičoval s nimi, radil im a celú dnešnú akciu pripravil. Poďakovanie patrí aj M. Adamovičovej z III. A, ktorá túto akciu moderovala, no a, samozrejme, aj našej porote, ktorá poctivo zhodnotila každý spevácky výkon. Veríme, že podobné spevácke a hudobné súťaže budú u nás na programe aj v ďalších rokoch.

        

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje