• Marec - mesiac kníh

     • Mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale aj s knihami. Marec ako mesiac knihy bol prvýkrát vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu a aj na podporenie trvalého záujmu o knihy. A keďže aj v dnešnej ,,elektronickej" a rýchlej dobe sa ešte nájdu ľudia, ktorí radi čítajú, tak aj naši žiaci dostali zadanie stvárniť tematiku kníh výtvarne. Pre inšpiráciu si mohli vybrať námety z vlastnej čitateľskej skúsenosti a z kníh, ktoré poznajú, mohli sa inšpirovať v našej školskej knižnici či na internete, alebo využiť „vlastnú hlavu", fantáziu. Takto postupne vznikali naozaj pekné a milé obrázky rôznych známych či menej známych diel. Nezabúdajme, že: „Dom bez kníh je ako miestnosť bez okien.” (Horace Mann)

      Mgr. Jana Kožiaková

     • Ponožková výzva 2022

     • #PonozkovaVyzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Náš školský parlament sa preto rozhodol zorganizovať Ponožkovú výzvu. Na znak spolupatričnosti a šírenia povedomia o tomto syndróme sme si poobúvali rôznofarebné ponožky, fotili sa a fotky zdieľali na sociálnych sieťach pod hashtagmi #PonozkovaVyzva #downovsyndrom a samozrejme aj pod tým našim - #stredna_odborna_skola_hnusta  :)

      A PREČO práve ponožky?
      Rozdielne ponožky sa stali symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu, pretože chromozóm má tvar ponožky. Dátum 21.3. je tiež symbolický, lebo ľudia s Downovým syndrómom majú o jeden 21. chromozóm viac.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za prijatie výzvy :)

      Školský parlament, Mgr. Lucia Vančíková.

     • Návšteva hvezdárne

     • Dňa 15. 3. 2022 sme si urobili exkurziu do hvezdárne v Rimavskej Sobote, čím sme sa preniesli zo sveta školského do toho vesmírneho. Ďakujeme za zážitok z toho, že sme si mohli pozrieť nielen rôzne vesmírne telesá, ale že sme sa zase dozvedeli aj niečo nové a pozoruhodné. Aj táto návšteva nám pripomenula, že sme len ,,malou kvapkou v mori", v tomto prípade ,,malým zrniečkom v nekonečnom vesmíre" a na to by sme nemali zabúdať.

      Mgr. Jana Kožiaková

     • Dnes buď šťastný a najmä šír šťastie ďalej...

     • Medzinárodný deň šťastia – 20. marec 2022

      Šťastie je nákazlivé. Šťastie je neopísateľný pocit, ktorý zažívame každý deň. Vždy vieme potešiť nielen samých seba, ale i druhých. A pritom stačí tak málo:

      1. Dopraj si chutný obed či večeru a v pokoji si ju vychutnaj.
      2. Urob krajší deň niekomu neznámemu. Trebárs čo i len úsmevom, či pozdravom.
      3. Stráv dnešný deň s niekým, koho máš rád a nezabudni mu svoju lásku prejaviť.
      4. Počúvaj obľúbenú hudbu, ktorá ti zlepší náladu.
      5. Dopraj si čerstvý vzduch a slnko. Choď na prechádzku.
      6. Urob dobrý skutok.

      Na sociálno-psychologickom výcviku sme so žiakmi I.A diskutovali o šťastí, opisovali si pocity šťastia.

      Mgr.Janette Ferancová

     • POMÁHAJME SI NAVZÁJOM

     • Čoraz častejšie sa v našej spoločnosti stretávame s myšlienkou POMÁJME SI NAVZÁJOM. Táto myšlienka našu školu sprevádza dennodenne, a tak vznikol aj názov projektu, ktorý sme vďaka nadácii SPP a ich grantovej výzve SPPravme To získali. Myšlienkou a zároveň cieľom  je raz do mesiaca pre deti zo špeciálnej základnej školy až do konca školského roka zorganizovať tvorivé dielničky a žiakom tak umožniť  aspoň na určitý čas  začleniť do kolektívu žiakov našej školy,  podporiť ich  osobnostný  a sociálny rozvoj. Vzbudiť v nich pocit prináležitosti, začlenenia sa do kolektívu stredoškolského života, a tým aj upevňovať interakčné vzťahy.

      Do každej  aktivity - tvorivej dielne budú zapojení žiaci odboru sociálno-výchovný pracovník druhého ročníka, ako realizátori daných aktivít. Aktivít sa zúčastnia žiaci 6., 7. a 8. ročníka špeciálnej základnej školy. Aktivity budú prebiehať hravou formou v malých skupinách, aby bol zabezpečený individuálny prístup, odbúral sa stres a zábrany z nepoznaného podporujúc rozvoj sebavedomia, sebaovládania a schopnosti spolupráce. Deti sa pri nich naučia bez zábran komunikovať v slovenskom jazyku, zažívať pocity úspechu, ale aj neúspechu a úspešne ich zvládať. Podporujúc spontánnosť a bezprostrednosť detí, ich kreativitu, umelecké a iné zručnosti, pričom  sa rozvíjajú ich morálno-vôľové vlastnosti, emočný a sociálny vývoj.

      Bc. Veronika Ďurišová

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
    • +421 475 422 426
    • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
    • 37956230
    • Ing. Miloš Mäsiar
    • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
    • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
    • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
    • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
    • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje