• Vyhodnotenie účelových cvičení 1. a 2. ročníka

     • Ako tomu býva v školskom kolotoči zvykom, tak každoročne pripravujeme žiakov na krízové situácie spojené so živelnými pohromami alebo s výnimočnými situáciami v živote. V zmysle tejto prípravy sme dňa 22.9.2023 realizovali účelové cvičenie pre žiakov prvého ročníka. Dňa 27.9.2023 sme v súvislosti s Európskym týždňom športu realizovali druhé účelové cvičenie pre žiakov 2. ročníkov školy.

      Prváci I.A a I.B triedy mali možnosť sa naučiť zručnostiam ako sa orientovať v prírode, základom prvej pomoci a civilnej obrany. Cvičenie sa realizovalo ako turistický pochod z obce Nižný Skálnik naprieč náučným chodníkom do obce Vyšný Skálnik. V blízkom okolí sme navštívili pieskovcové bane nad obcou a pamätnú miestnosť Učenej spoločnosti Malohontskej.

      Druhé ročníky mali v športovom duchu pripravenú súťaž v rámci orientácie v prírode, topografie, prvej pomoci a civilnej obrane. Cvičenie sme realizovali ako turistický pochod zo sedla Chorepa ku vyhliadke Slopovo a naspäť. Súčasťou pochodu boa súťaž jednotlivé stanovištia. Úspešnejší boli v tejto skúške zručností žiaci a žiačky skupiny II.A triedy, konkrétne, Kornélia B., Dorota M., Maroš O.a Kristína V.

       

      Obidva účelové cvičenie bolo realizované v rámci Európskeho týždňa športu. Podujatie nájdete na: https://www.tyzdensportu.sk/vystup-na-slopovo/.

       

      Mgr. Slavomír Kujan

     • BIELA PASTELKA na našej škole

     • V piatok 22. septembra 2023 sa naša škola zúčastnila celoslovenskej zbierky s názvom BIELA PASTELKA. Dobrovoľníčky z našej školy vyrazili počas tohto dňa do mesta s dobrou náladou a cieľom vyzbierať dobrovoľný príspevok pre slabozrakých a nevidiacich ľudí na Slovensku. Tejto zbierky sa zúčastnili nie len obyvatelia mesta Hnúšťa, ale ako to už býva dobrým zvykom na našej škole prispeli aj žiaci a celý pedagogický aj nepedagogický zbor SOŠ Hnúšťa.

      Našim dobrovoľníčkam ďakujeme a sme veľmi radi, že tak ako aj po iné roky, aj tento sme mohli byť súčasťou pomoci a veríme, že vyzbieraná čiastka zmení životy slabozrakých a nevidiacich k lepšiemu.

                                                                                                                                             Mgr. Patrícia Lengyelová
       

     • Spoznávali sme sa navzájom

     • Aj tento školský rok sme v rámci inklúzie pokračovali v adaptačnom procese, ktorý je zameraný na žiakov prvých ročníkov.

      Adaptačný proces prebiehal v dňoch 5.-6.9.2023. Cieľom adaptácie je spolupráca žiakov a pedagógov, zoznámiť sa v prvom rade medzi sebou, ale aj s učiteľmi a rodičmi. Pripravené aktivity prebiehali 2 dni v spolupráci s mentorom školy, triednymi učiteľmi a učiteľom telesnej a športovej výchovy, a to všetko pod dohľadom výchovnej poradkyne. Aktivity boli zamerané na spoznávanie sa, vytváranie vzájomných vzťahov medzi žiakmi, ktorí sa prvýkrát streli u nás v škole a prišli k nám študovať z rôznych okolitých škôl. Prvý deň sa realizoval v areáli našej školy s mentorom Ing. Mačudom a učiteľom Mgr. Kujanom. Hlavným zámerom jednotlivých aktivít bolo, aby sa žiaci navzájom spoznali, naučili sa spolu komunikovať, ale aj vyjadriť svoje pocity a názory. Vďaka športovým aktivitám, ktoré sa striedali s tanečnými, žiaci mali možnosť pracovať v skupinách. Súčasťou adaptácie prvákov bol aj pobyt v prírode v Tisovci, kam sa presunuli na druhý deň. Ich úlohou bolo vypracovať krátky pracovný list. Žiaci mali vytvoriť 8 fotografií na identických miestach s obrázkom v pracovnom liste a zaznačovali danú pozíciu fotografie na mape. Aktivita prebiehala v príjemnej atmosfére a  súťaživom duchu, keďže výhernú skupinu čakala odmena.  

       

      Môžeme len konštatovať, že adaptácia žiakov je veľmi dôležitá a má význam pri začleňovaní sa do  kolektívu, do nového prostredia.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom, ktorým sa aktivity a výlet veľmi páčili a samozrejme všetkým, ktorí sa na príprave adaptačného procesu podieľali.

       

      Mgr. Janette Ferancová

      výchovná poradkyňa SOŠ Hnúšťa

       

     • Zmena v dopravných kartách od 1.1.2024

     • DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

      Milí žiaci, vážení rodičia,

      v súvislosti s pripravovanými zmenami v prímestskej autobusovej doprave  v BBSK budeme od 1.1.2024 cestovať po novom.

      POZOR NA TO, AKOU ČIASTKOU SI DOBIJETE KREDIT NA DOPRAVNÝCH KARTÁCH.

      Súčasné dopravné karty budú platné do 31. 12. 2023, a preto vám odporúčame redukovať kredit k 31. 12. 2023 čo najviac. V závere roka budete mať dostatok času na preregistráciu súčasných dopravných kariet.

      PRAVIDELNE VÁS BUDEME INFORMOVAŤ.

      O všetkých zmenách Vás budeme pravidelne informovať na sociálnych sieťach a prostredníctvom web stránky idsbbsk.sk.

      Sledujte nás na:

      Facebooku:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100093241496709

      Instagrame: https://www.instagram.com/idsbbsk/

      Ďakujeme za porozumenie.

      Tím Organizátora IDS BBSK, a.s.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
    • +421 475 422 426
    • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
    • 37956230
    • Ing. Miloš Mäsiar
    • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
    • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
    • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
    • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
    • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje