• #BeActive

     • Dňa 29.9.2022 sa na našej škole konal športový deň pri príležitosti Európskeho týždňa športu, ktorý niesol názov #BEACTIVE.

      Napriek nepriaznivému počasiu sme sa nevzdali a športový deň sme naplánovali v priestoroch školy. Žiaci jednotlivých tried počas dňa súťažili v troch športových disciplínach. Disciplíny boli zamerané na rýchlosť, vytrvalosť, ale aj silu a obratnosť. Keďže sme ako škola chceli, aby sa zapojili všetci žiaci. Súťaží sa zúčastnil každý žiak zo všetkých tried. Triedy mali vlastné tabuľky, do ktorých sa zapisoval čas z jednotlivých disciplín a ten sa následne spriemeroval. Ďalší deň bol venovaný vyhláseniu výsledkov, na čo sme využili školský rozhlas, aby sa informácie o víťazoch dostali do uší všetkých žiakov. Na prvom mieste sa umiestnila trieda 3.B, druhé miesto patrilo 1.B triede a na treťom mieste skončila trieda 1.A. Okrem víťazných tried sme vyhlásili aj najzdatnejšieho športovca za celú školu, ktorý mal najlepší čas školy vo všetkých troch disciplínach. Absolútnym víťazom sa stal žiak 3.B triedy Vojtech Kenický.

      Ešte raz srdečne gratulujeme víťazom a chválime všetkých žiakov našej školy.

                                                                

                                                                                                                Mgr. Patrícia Košinová

     • Naša prvá exkurzia na odbornej praxi

     • Dňa 29.9.2022 sme v rámci odbornej praxe so žiakmi  druhého ročníka v odbore sociálno- výchovný pracovník navštívili Komunitné centrum v Hnúšti. Naši žiaci mali možnosť oboznámiť sa s fungovaním centra, vďaka čomu získali predstavu o tom, čo ich čaká budúci rok na odbornej praxi. Odborná komunitná zamestnankyňa pani Marta Demeová nám porozprávala o aktivitách a poradenstve , ktoré realizujú s deťmi, s mládežou, dospelými, ale aj seniormi. Už niekoľko rokov je naša spolupráca s komunitným centrom na vysokej úrovni. Veľmi nás teší, že aj naši žiaci si majú možnosť vyskúšať prax v takomto zariadení.

      Ďakujeme za príjemnú atmosféru a čas, ktorý bol pre nás veľkým prínosom.

      Mgr. Janette Ferancová

     • Naše šikovné krajčírky

     • Školský rok začal pred pár týždňami a naše šikovné prváčky, ktoré študujú v odbore Krajčír-dámske odevy už majú za sebou prvé absolvovanie ručných prác. Žiačky sa v priebehu odbornej praxe naučili rôzne druhy stehov, čo s ľahkosťou aplikovali do jesennej tematiky v podobe tekvičiek a pridali aj ihelníček. 

       

      Gabriela Medveďová

      (majsterka odborného výcviku)

     • Európsky deň jazykov

     • Dnes, 26.septembra, sa z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu oslavuje Európsky deň jazykov už od roku 2001. Cieľom tohto dňa je podnietiť nás – Európanov – učiť sa viac jazykov, pretože tie nás vedú k väčšiemu porozumeniu a pochopeniu nášho európskeho kultúrneho dedičstva.

      My dnes oslavujeme Európsky deň jazykov našou tvorbou v podobe projektov a prezentácií o niektorých európskych krajinách na hodinách jazykov. Zostrih všetkých aktivít si môžete už dnes pozrieť na facebookovej a instagramovej stránke školy.

      Zároveň sa celý mesiac september a október zapájame do súťaže „Tričko Európskeho dňa jazykov“ , kde navrhujeme originálne logá na tričká do budúceho ročníka.

      Na záver už iba snáď:

      HAVE A NICE DAY TO ALL!

      SCHONEN TAG!

      KRÁSNY DEŇ VŠETKÝM PRAJEME!

     • Biela pastelka – Pomáhame nevidiacim vrátiť sa do života

     • V piatok 23.09.2022 sa naša škola zapojila do verejnej zbierky BIELA PASTELKA, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenka. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Verejná zbierka na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím sa konala pod záštitou koordinátorky prevencie Mgr. Tatiany Geckovej. Dobrovoľníci Bielej Pastelky: Miška Cabanová, Jeniffer Cibuľová a Viki Miková žiačky 3.A odboru sociálno-výchovný pracovník boli oblečení v bielych tričkách s logom zbierky. Žiaci, pedagógovia a ostatní ľudia ich mohli spoznať podľa kartónovej pokladničky s logom bielej pastelky a po prispení do pokladničky boli odmenení bielou pastelkou. Vyzbierali sme 72 eur. Aj vďaka vám dokáže malá pastelka veľké veci! Ďakujeme, že vám nie je život nevidiacich a slabozrakých ľahostajný!

      Mgr. Tatiana Gecková

     • Vďačnosť prináša pokoj do Vášho života

     • Keď chceme byť šťastní, zdraví, obľúbení medzi priateľmi, mať v škole skvelé výsledky, buďme každý jeden deň VĎAČNÍ.

      My v škole sme VĎAČNÍ za skvelých žiakov, za vzdelávanie za to,  že môžeme byť spolu, za prostredie, ktoré si navzájom spoločne vytvárame, za motiváciu, ktorá nás robí lepšími....

      V rámci odborných predmetov si so žiakmi každý rok pripomíname, aká je VĎAČNOSŤ v našom živote dôležitá. Na metodike edukačných činností sme so žiakmi na túto tému tvorili a na psychológii uvažovali a diskutovali.

       

      Za čo som v živote najviac vďačná/vďačný?

      „Za svoju rodinu a že sa mi splnil sen a začala som chodiť na vodičák.“(Miška)

      „Za rodinu, že môžem študovať, za to, že žijem.“(Ruženka)

      „Za rodinu, že sme všetci spolu a zdraví a za priateľov, ktorých mám od detstva./(Dušanka)

      „Za dobu, v ktorej žijem, kde ma neodsudzujú za farbu pleti.“(Peťa)

      „Za to, že ľudia nie sú zakomplexovaní, že nesúdia podľa orientácie, oblečenia, správania a hlavne, že každý ma berie takú, aká som, drzá.“(Naty)

      „Mame a otcovi za to, že som, za plnenie svojich snov a za každú sekundu vo svojom živote.“ (Ivanka De Sangre)

      „Že sa zobúdzam každý deň zdravá, za zlých ľudí, pretože mi dali skúsenosť a lekcie, za dobrých ľudí, ktorí ma robia šťastnou a za rodičov a za to, čo každý deň pre mňa robia.“(Nikča)

      „Za zdravie, za rodinu, ktorá mi vytvára domov, za pravých priateľov, za šťastie, ktoré mám a za každú pozitívnu maličkosť v mojom živote.“(Jessi)

      „Za rodinu, zdravie a priateľov.“(Ľubko)

      „Za rodinu, ktorú mám“(Jenny)

      „Za to, že žijem a za príležitosti v živote, ktoré som dostal.“(Nico)

      „Najviac za svoju maminu.“(Miška)

      „Za úprimnosť a život.“(Tatiana-učiteľka)

      „Za svoje dieťa.“(Patrícia-učiteľka)

      „Za každú chvíľu, ktorú prežívam v rodine a v škole.“(Janette-učiteľka)

       

      Buďme VĎAČNÍ za VŠETKO, čo máme, za dobré, ale aj zlé skúsenosti, ktoré nás posúvajú ďalej a učia nás byť lepšími.

      Odborné učiteľky SVP Mgr. Ferancová a Mgr. Gecková

     • PRVÉ ZASADNUTIE ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU v tomto školskom roku!

     • Dnes, utorok 20. septembra sme prvýkrát zasadli v staronovom zložení. Každá trieda si zvolila zástupcu či zástupcov, ktorí budú celý školský rok pracovať na rôznych projektoch, akciách. Máme tak v pláne spríjemniť štúdium v našej škole, či riešiť podstatné aktuálne otázky a tešíme sa na spoluprácu s vedením, učiteľmi a ostatnými žiakmi.

      Mgr. L. Vančíková, koordinátorka ŠP 

     • Pozvánka na rodičovské združenie a voľbu zástupcu rodičov do rady školy

     • Vážení rodičia,

      pozývame vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 22.septembra 2022 od 14.00 do 15.00 v budove školy. Okrem stretnutia s triednymi učiteľmi žiakov, vám budú k dispozícii všetci vyučujúci vrátane majstrov odbornej výchovy.

      Spolu s triednym rodičovským združením organizujeme voľby do Rady školy, v ktorej pôsobia aj dvaja zástupcovia rodičov. Prosíme vás o vašu účasť, aby voľby boli úspešné.

      Volieb sa môžete zúčastniť 22.septembra od 8.00 h. do 15.00 h.

      Tešíme sa na vašu účasť

     • Zmeň svoje myslenie, zmeníš svoj život....

     • Zmeň svoje myslenie, zmeníš svoj život....

      Poznáte pieseň „Dnes je skvelý deň...?“ Ideálna pre začiatok každého dňa, pre dobrú náladu.

      13.september je Deň pozitívneho myslenia a aj my v škole na hodinách myslíme pozitívne. Pozitívne myslenie nás vedie k pozitívnym akciám a krokom, ktoré vedú k pozitívnym výsledkom. S úsmevom na tvári, s peknými myšlienkami a v príjemnej spoločnosti sa každý deň stretávame na hodinách so žiakmi, alebo v kabinetoch s kolegami.

      Začnime každý deň s radosťou, vďačnosťou, láskou a peknými myšlienkami. Pamätajme  si, že na čo myslíme, to si  do života priťahujeme....

      Mgr.Janette Ferancová

      Práce žiakov, ktoré tvorili na Metodike edukačných činností v II.A a v III.A  s učiteľkami odborných predmetov Mgr. Geckovou a Mgr. Ferancovou.

     • Záujmové krúžky

     • Aj v tomto školskom roku 2022/2023 naša škola ponúka žiakom krúžky, v ktorých môžu rozvíjať svoj talent a zručnosti. 

     • Adaptácia žiakov prvých ročníkov

     • Naša škola sa v rámci inklúzie rozhodla zorganizovať pilotný projekt zameraný na adaptáciu žiakov prvých ročníkov. Cieľom projektu je hneď v prvých dňoch podchytiť spoluprácu žiakov a pedagógov. Aktivity, ktoré prebiehali dva dni boli zamerané hlavne na spoznávanie sa, vytváranie vzájomných vzťahov medzi žiakmi, ktorí prišli študovať k nám z rôznych okolitých škôl. Za organizáciu prvého dňa bol zodpovedný pán Ing. Jozef Mačuda, ktorý je mentorom žiakov na našej škole. Cieľom aktivít bolo, aby sa noví žiaci navzájom spoznali, naučili sa komunikovať, spolupracovať v skupinách a vyjadriť svoje pocity a názory. Druhý deň bol zameraný na športové aktivity, ktoré prebiehali v Mestskej športovej hale v Hnúšti s učiteľkou telesnej a športovej výchovy Mgr. Patríciou Košinovou. Aj tu žiaci pracovali v skupinách a súťažili v rôznych zaujímavých disciplínach. Všetci žiaci, ale aj učitelia odchádzali s dobrým pocitom a skvelou náladou.

      Myslíme si, že adaptačný proces v prvých ročníkoch je veľmi dôležitý. Presvedčili sme sa, že to má pre žiakov, ale aj učiteľov veľký význam a veríme, že budeme pokračovať a naďalej pripravovať našim žiakom aktivity, ktoré im pomôžu začleniť sa do nového prostredia a do kolektívu.

      Mgr. Janette Ferancová

      výchovná poradkyňa SOŠ Hnúšťa

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
    • +421 475 422 426
    • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
    • 37956230
    • Ing. Miloš Mäsiar
    • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
    • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
    • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
    • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
    • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje