• Boli sme Retro!

     • V stredu 26.10. 2022 sme mali tematický deň, ktorého zadaním bolo obliecť sa v retro štýle. Celý deň vyvrcholil Retro párty, na ktorej sa vyhodnotili tie najlepšie outfity. Nakoniec sa vyhlásili 3 najlepšie dievčenské a 3 chlapčenské kostýmy a taktiež aj 2 naj outfity našich učiteľov. Súčasťou našej párty bol krátky program, ktorý viedli naši moderátori Ruženka a Denis. Zábavou nás sprevádzal DJ Dušan. Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie v znamení retro jednohubiek, koláčikov a sódy. Azda najväčším úspechom mal Retro fotokútik, kde si každý mal možnosť zapózovať s originálnymi retro kúskami. Rekvizity z tohto obdobia nám ochotne zapožičali v Múzeu socialistických kuriozít v Hnúšti, za čo sme im nesmierne vďační!

      Veď si pozrite sami ako sa nám dnešný výnimočný deň podaril :)

      Školský parlament, Mgr. Lucia Vančíková

     • Jesenná škola 2022

     • Víkend od 21. 10. do 23.10. 2022 sme my žiačky našej školy - Elenka Cibuľová a Ruženka Ruzsóová- absolvovali Jesennú školu v Škole v prírode v Kysaku. Boli sme vybraté spomedzi viacerých prihlásených žiakov po celom Slovensku a mohli sa tak školiť v rámci participácie, spoznať a spolupracovať s novými ľuďmi a zažiť veľa nového. Naše nové poznatky a zručnosti zúžitkujeme na vyučovaní, hlavne v rámci odborných predmetov a na zasadnutiach Školského parlamentu, kde sme aktívnymi členkami.

      Pár postrehov od nás počas pobytu:

      - stretli sme tu rôznych žiakov z rôznych kútov a rôznych orientácií, čo nás vedie k ešte väčšej tolerantnosti v rámci našej spoločnosti;

      - našu školu sme veľmi chválili – učiteľov, pána riaditeľa, lebo inak sa všetci zúčastnení na svoje školy sťažovali;

      - sme hrdé ako to u nás na škole funguje;

      - tiež sme si uvedomili, že náš Školský parlament funguje vďaka nášmu vedeniu – Miške a Nicovi, s ktorými vždy spolupracujeme a „sme na jednej vlne“;

      - máme pocit, že v našej škole sme ako rodina, ktorá sa navzájom podporuje – vzájomnou pomocou a veľmi dobrými vzťahmi 

      Ruženka Ruszóová (2A trieda), Eli Cibuľová (1A trieda), Mgr. Lucia Vančíková.

     • Návšteva knižnice

     • V mesiaci október sme si „vylepšili“ hodiny slovenského jazyka a literatúry návštevou knižnice. Žiaci I.A a I.B sa na hodinách SJL učia aj o získavaní, spracovaní či uchovávaní informácií, no a kde už sú len tie informácie lepšie uložené, ak nie práve v knižnici? Študenti by možno namietali, že majú internet a dnes si všetko vedia nájsť práve tam, ale otázka znie: ČO by robili, keby internet, mobil, počítač alebo elektrina neboli?

      Doba je iná, knihy a knižnice „sa už nenosia“, mladí už toľko nečítajú, nechodia do knižníc tak, ako to bolo v minulosti, hoci ešte sa sem-tam nájde nejaká svetlá výnimka, čomu sa vždy potešíme. Sme veľmi radi, že nám milé pani knihovníčky z Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti pripravili netradičnú hodinu obohatenú výkladom o histórii knižnice, významných osobnostiach či zaujímavých knihách, ktoré v ich knižničnom fonde nájdeme. Ďakujeme im za ochotu a čas, ktorý nám venovali.

      Mgr. Jana Kožiaková

     • Bezpečnosť na internete

     • Správať sa bezpečne na internete je veľmi dôležité, o čom sa dňa 24.10.2022 presvedčili aj žiačky I.A a I.B triedy, ktoré sa zúčastnili workshopu s názvom Bezpečnosť na internete. Vďaka programu Security Girls, ktorý organizuje občianske združenie Aj Ty v IT sa naše žiačky dozvedeli veľa dôležitých informácií a rád o tom, ako sa bezpečne správať na internete. Naše žiačky sa dozvedeli užitočné tipy ako chrániť svoje údaje na internete, napríklad sa naučili vytvoriť správne heslo, čo musí obsahovať četovacia aplikácia, aby bola bezpečná, ale aj to ako spoznať podvodný email. Lektor tohto workshopu ukázal žiačkam aj internetovú stránku, kde si mohli overiť,  či už bola niekedy ich emailová adresa napadnutá hekerom. Veľkým prínosom tohto workshopu bolo informovanie žiakov aj o hoaxoch, ktoré sú v súčasnej dobe dosť populárne. V rámci jednej aktivity mali žiačky identifikovať, ktorý článok je pravdivý, a ktorý naopak je hoax.
      Ďalšie užitočné informácie o bezpečnosti na internete nájdete na stránke

      https://bezpecnenanete.eset.com/sk/

      Touto cestou sa ešte raz chceme poďakovať pani Lenke Polešenskej za sprostredkovanie workshopu a pánovi Pavlovi Senkovi za všetky užitočné informácie v oblasti bezpečnosti na internete.

       

      Mgr. Juliána Dovalová

     • Návšteva u našich seniorov

     • Dňa 17.10.2022 sme strávili príjemné popoludnie s našimi seniormi v Klube dôchodcov v Hnúšti. S krátkym programom sme ich pozdravili pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Program si pripravili naši žiaci Miška, Elli, Emka a Nico na metodike edukačných činností. Na konci programu seniori dostali od nich darček, truhličky šťastia, ktoré vyrobili s pani učiteľkou Mgr. Geckovou. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vyčariť seniorom úsmev na tvári, vďaka čomu sme sa aj my cítili príjemne a odchádzali sme domov s dobrým pocitom.

      Všetkým seniorom želáme krásnu jeseň života.

      Mgr. Janette Ferancová

      ukážka: báseň Emka - Ján Smrek "Dnes milujem svoj deň"

      ukážka: spev Eli - Nenahraditeľná

     • Deň zdravej výživy

     • 16. októbra si každoročne pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Zdravé stravovanie je kľúčom k dobrému, dlhému a plnohodnotnému životu. Často sa však na zdravé stravovanie zabúda. My v SOŠ-ke sme si tento deň zdravej výživy pripomenuli tak, že žiaci 3.A triedy si pre svojich spolužiakov pripravili umyté, očistené a nakrájané ovocie, ktoré následne roznášali na tanieroch v triedach a na chodbách. Ponúkli nimi nielen žiakov, ale aj zamestnancov našej školy. Aj takouto „chutnou aktivitou s ovocím“ sme si pripomenuli to, čo je pre nás azda najdôležitejšie – zdravie.

      Mgr. Jana Kožiaková

     • Erasmus+

     • Naša škola sa aj tento rok zapojila do výzvy vypracovať projekt v rámci programu Erasmus+ v kategórii KA122-VET - Krátkodobé projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy.  Všetko vynaložené úsilie stálo za to, pretože náš projekt s názvom „Opäť s nami“  bol schválený a škola tak získala finančné prostriedky, vďaka ktorým dostane 16 žiakov (8 žiakov zo študijného odboru sociálno-výchovný pracovník, 4 žiaci z učebného odboru mechanik opravár-stroje a zariadenia a 4 žiaci z učebného odboru stolár) príležitosť vycestovať do zahraničia a absolvovať odbornú stáž v hosťujúcich organizáciách. Našich žiakov budú sprevádzať dvaja pedagógovia v zložení jedného pedagóga z odboru sociálno-výchovného pracovníka a jedného odborného majstra za učebné odbory. Mobilita žiakov a pedagógov sa uskutoční v II. polroku školského roku 2022/2023.  Už teraz sa tešíme na zážitky a skúsenosti, ktoré naši žiaci a pedagógovia prežijú počas odbornej stáži, vďaka čomu aj takýmto spôsobom prispejeme k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu našich šikovných žiakov.

     • Burza SŠ

     • Dňa 6.10. 2022 sme sa zúčastnili podujatia „Burza stredných škôl“, ktorú zorganizoval ÚPSVaR Rimavská Sobota. Náš tím pozostával nielen z pedagógov, ale aj zo žiakov, ktorí na našej škole študujú v rôznych odboroch. Vďaka tomu, sme mali príležitosť odprezentovať odbory, ktoré naša škola ponúka. Lukáš a Marcel oboznámili návštevníkov burzy s 3-ročnými učebnými odbormi, ktoré na našej škole môžu študovať - stolár, tesár a mechanik opravár-stroje a zariadenia. Okrem toho ich informovali aj  o možnostiach nadstavbového štúdia. Veľmi pútavo a so zanietením oboznámili návštevníkov burzy aj o prostredí školy, ale aj o praxi, ktorú v rámci týchto odborov majú. Keďže škola vlastní aj 3D tlačiareň, žiaci im ukázali výrobky, ktoré sa im počas vyučovania podarilo vyrobiť. Ďalším členom tímu bola aj Miška, ktorá reprezentovala 4-ročný študijný odbor sociálno-výchovný pracovník. Na tejto burze návštevníkom pútavo porozprávala nielen o odbore, ale aj o možnostiach uplatnenia absolventov tohto odboru v pracovnej sfére. Našich žiakov sprevádzali dvaja pedagógovia Mgr. Tatiana Gecková a Ing. Ján Fekiač.

      Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za možnosť zúčastniť sa tohto podujatia. Okrem toho, že sme zviditeľnili našu školu a odbory, načerpali sme aj nové skúsenosti a mnoho inšpirácií do ďalšej práce.

      Mgr. Tatiana Gecková

     • Naše maturantky na súvislej praxi

     • Pripraviť sa na súvislú odbornú prax v odbore sociálno-výchovný pracovník  je náročná práca pre študentov, ale aj odborných učiteľov, ku ktorej musia pristupovať hlavne zodpovedne a profesionálne.  Ich príprava pozostáva z vypracovania podrobného plánu aktivít a činností na každý deň, musia si pripraviť pomôcky, a zrealizovať aktivity s cieľovou skupinou.  Po súvislej praxi  študenti spracujú celý priebeh do  záverečnej správy.  V priebehu dvoch týždňov takto nadobúdali praktické zručnosti a skúsenosti v rôznych sociálnych zariadeniach a inštitúciách v okolí. Teší nás, že pre naše študentky bola prax veľkým prínosom, pretože si mali možnosť vyskúšať prácu s deťmi v MŠ, ZŠ, ŠZŠ,CDR (ako asistenti učiteľa, pomocní vychovávatelia) , prácu s mládežou v KC, ale aj prácu so seniormi. Všetci zvládli prax na výbornú.

       Ďakujeme všetkým zariadeniam, v ktorých naši študenti mohli absolvovať súvislú prax.

      Mgr. Janette Ferancová, odborná učiteľka

      Dievčatá, ktoré praxovali v KC si odniesli takýto vyrobený darček od detí, ktoré si ich veľmi obľúbili.

     • Oceňovanie pedagogických zamestnancov

     • Banskobystrický samosprávny kraj v zastúpení podpredsedu Ondreja Luntera a riaditeľky odboru školstva Jany Slačkovej ocenil celkovo 56 zamestnancov stredných škôl a školských zariadení pred ich odchodom do dôchodku. Slávnostné podujatie sa uskutočnilo v Banskej Bystrici  v stredu 28. septembra 2022 v Banskej Bystrici.

      Z našej školy bol zaslúžene odmenený nás pán učiteľ, kolega Štefan Majeský. Srdečne mu blahoželáme, prajeme veľa zdravíčka a posielame OBROVSKÉ ĎAKUJEM!

     • Beseda so seniormi

     • V rámci Medzinárodného dňa starších osôb, ktorý sme si pripomínali cez víkend, sme sa na našej škole rozhodli, že 3. októbra 2022 si urobíme besedu so žienkami, ktoré sú už na dôchodku a patria do kategórie seniorov. Porozprávali nám o svojom živote, práci, no a, samozrejme, teraz už aj o dôchodku a aktívnom trávení voľného času vo vyššom veku. Rovnako sme si povedali o medzigeneračných vzťahoch a podelili sa s nami o vlastné názory na mladú generáciu či informačné technológie. Ďakujeme im za čas, ktorý nám venovali a veríme, že dobré vzťahy budeme takto udržiavať aj v budúcnosti.

       

                                                                           Mgr. Jana Kožiaková

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
    • +421 475 422 426
    • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
    • 37956230
    • Ing. Miloš Mäsiar
    • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
    • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
    • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
    • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
    • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje