• 30.11. Deň počítačovej bezpečnosti

     • Naši žiaci na hodine SPV a MEČ vytvorili plagáty s touto tematikou. Koncepcia počítačovej bezpečnosti spočíva v troch krokoch: prevencia - ochrana pred hrozbami, detekcia - odhalenie neoprávnenej činnosti a slabého miesta v systéme náprava - odstránenie slabého miesta v systéme.

      Mgr. Tatiana Gecková

     • Centrum voľného času v Hnúšti - Exkurzia

     • Dňa 24.11.2022 sme v rámci odbornej praxe so žiakmi  druhého ročníka v odbore sociálno- výchovný pracovník navštívili Centrum voľného času v Hnúšti. Naši žiaci mali možnosť oboznámiť sa s fungovaním centra, vďaka čomu získali predstavu o tom, čo ich čaká budúci rok na odbornej praxi. Pani riaditeľka Mgr. Zlatka Vinclavová a Deniska Kamoďová nám zaujímavo porozprávali o krúžkovej činnosti a aktivitách, ktoré realizujú s deťmi. Už niekoľko rokov je naša spolupráca s CVČ na výbornej úrovni. Veľmi nás teší, že aj naši žiaci si majú možnosť vyskúšať prax v takomto zariadení a s radosťou centrum v rámci praxe navštevujú.

      Ďakujeme za príjemnú atmosféru a čas, ktorý bol pre nás veľkým prínosom.

       

      Mgr. Janette Ferancová

     • Zbierka pre psí útulok

     • V našej škole sme sa v tomto jesennom období rozhodli, že urobíme dobrovoľnú finančnú zbierku pre psí útulok Hnúšťanské labky. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 65 eur a ani sami sme nečakali, že to bude až takáto krásna suma. Dnes, 15.11. 2022, sme boli spomínaný útulok navštíviť, odniesli sme im vyzbieranú sumu a aj plagáty, ktoré sme pri tejto príležitosti vyrobili. Našim žiakom sa snažíme vštepovať nielen úctu k ľuďom, ale aj k zvieratám, ktoré si takisto zaslúžia milé a dobré zaobchádzanie. Preto sme radi, že sme mohli pomôcť aj našou „troškou“ a veríme, že podobné dobrovoľnícke akcie budú na našej škole prebiehať aj v budúcnosti. Ďakujeme všetkým, ktorí do našej zbierky prispeli a takisto ľuďom, ktorí sa o psíky v útulku starajú, pretože ich prácu, úsilie a lásku vidieť na každom kroku tohto areálu.

      Mgr. Jana Kožiaková

     • Záložka spája školy

     • Aj v tomto školskom roku sme boli súčasťou projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Tento rok bola téma pre stredné školy nasledovná a pre mladých ľudí aj atraktívna: Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto...

      A tak sme sa s chuťou pustili do práce, vytvárali sme fantastické príbehy – obrázky, kreslili, strihali a lepili sme, rozprávali sme sa o knihách či filmoch s touto tematikou, no a nakoniec sme naše záložky poslali do partnerskej školy, ktorou bola tento roka Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši. Záložky sme porozdeľovali medzi našich žiakov, ktorí sa aj takto pričinili o to, že našu školu a prácu našich žiakov už teraz poznajú aj na Liptove.

      Mgr. Jana Kožiaková

     • iBobor

     • Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do informatickej súťaže iBobor, ktorá sa konala v dňoch od 7. do 11. 11. 2022. Súťaž je určená pre žiakov ZŠ a SŠ.

      Práve dnes si tak žiaci mohli overiť svoje vedomosti a zručnosti z oblasti informatiky. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Na našej škole sa do súťaže zapojili žiaci I.A, I.B a II.A triedy, ktorí súťažili v kategórii Junior. Úlohou žiakov bolo vyriešiť 15 otázok v priebehu 40 minút. S niektorými úlohami sa žiaci potrápili viac, s inými menej, pretože obťažnosť jednotlivých úloh bola rôzna.

      Touto cestou sa chceme poďakovať každému jednému žiakovi, ktorý si našiel čas a zapojil sa do tejto súťaže a mohol si tak otestovať svoje vedomosti a zručnosti z oblasti informatiky.

      Pevne veríme, že sa žiakom súťaž páčila a zúčastnia sa jej aj budúci rok.

       

      Mgr. Juliána Dovalová

     • Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu

     • 9. novembra si pripomíname Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu. Tento deň bol vyhlásený na počesť utrpenia prenasledovaných Židov počas Novembrového pogromu v roku 1938. Taktiež je to Svetový deň slobody. Na hodine metodika edukačných činností žiaci prostredníctvom svojich výtvarných prác vyjadrili význam tohto dňa.

       Mgr.Tatiana Gecková

     • Sociálne poradenstvo v praxi

     • V odbore sociálno-výchovný pracovník je veľmi dôležité, aby sme mali čo najviac  informácií z praxe. Na metódach sociálnej práce našou témou bolo sociálne poradenstvo, a práve preto nám prišla vedúca KC v Hnúšti p. Mgr. Mária Demeová porozprávať o tejto problematike. Dôvody, prečo sa snažíme stretávať s odborníkmi z praxe sú, aby žiaci získavali nové poznatky, ale aj skúsenosti, s  ktorými sa odborníci v práci stretávajú, s akými klientami pracujú a ako konkrétne riešia problémy. Prepojenie teórie s praxou je neodmysliteľnou súčasťou štúdia v našom odbore. Myslíme si, že sme si obohatili vedomosti aj z oblasti sociálneho poradenstva, za čo veľmi pekne ďakujeme.

       Mgr. Janette Ferancová

     • Keď spolupráca teší

     • Práca nás musí baviť a len vtedy prináša radosť a potešenie. Každá škola si v dnešnej dobe hľadá cestičky ako zmodernizovať svoje priestory a poskytnúť svojim študentom čo najviac. Jednou z možností je aj zapájanie sa do rôznych projektov. Práve vďaka projektu Zachráňme školský sad začala naša škola, Stredná odborná škola technická a agropotravinárska v Rimavskej Sobote, krásnu spoluprácu so Strednou odbornou školou v Hnúšti. Práve tu sme sa stretli s príjemnými, ochotnými a šikovnými ľuďmi. Výsledkom tejto spolupráce je drevená informačná tabuľa, ktorá už má svoje čestné miesto v našom školskom sade. Vytvorili ju pre nás majstri spolu so žiakmi odboru stolár. Týmto sa chceme Strednej odbornej škole v Hnúšti srdečne poďakovať a veríme, že to bol len začiatok našej ďalšej spolupráce.

       

       kolektív Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej  v Rim. Sobote  

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
    • +421 475 422 426
    • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
    • 37956230
    • Ing. Miloš Mäsiar
    • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
    • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
    • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
    • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
    • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje