• Oznam - 2. kolo prijímacích skúšok

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy v Hnúšti vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024, ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2023.

      Voľné miesta:

      • 7661 M sociálno-výchovný pracovník - 7 miest
      • 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia – 2 miesta
      • 3355 H stolár - 3 miesta
      • 3663 H tesár – 2 miesta (potrebné potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti)

      Bližšie informácie na telefónnom čísle 047/542 24 26, 0905 405 188.

     • Nikto nie je na predaj!

     • Dnešnou témou na besede s policajnou preventistkou kpt. Lásovou a námestníkom okresného prokurátora Mgr. Balangom bolo „Obchodovanie s ľuďmi“. Od začiatku sme boli zaujatí a pýtali sa  na témy ako sexuálne obťažovanie, kyberšikana, šikana v škole, manipulácia, znásilnenie, ale aj o trestnoprávnej činnosti nás, mladistvých. Veľmi zaujímavé boli príbehy z praxe, pomocou ktorých sme sa vedeli vžiť do situácie obetí. Pozerali sme rôzne videá ako sa chrániť, kým odcestujeme do zahraničia za prácou. Naučili sme sa, čo je potrebné spraviť pred vycestovaním, kde si firmu alebo osobu overiť. Oceňujeme profesionálny prístup a komunikáciu odborníkov z radov polície, nemali sme problém pýtať sa na to, čo nás zaujímalo. Beseda prebehla v príjemnej atmosfére. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie pri nejakej novej a pre nás zaujímavej téme. Ďakujeme.

      Kolektív III.A

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
    • +421 475 422 426
    • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
    • 37956230
    • Ing. Miloš Mäsiar
    • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
    • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
    • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
    • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
    • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje