• Centrum voľného času v Hnúšti - Exkurzia

     • Dňa 24.11.2022 sme v rámci odbornej praxe so žiakmi  druhého ročníka v odbore sociálno- výchovný pracovník navštívili Centrum voľného času v Hnúšti. Naši žiaci mali možnosť oboznámiť sa s fungovaním centra, vďaka čomu získali predstavu o tom, čo ich čaká budúci rok na odbornej praxi. Pani riaditeľka Mgr. Zlatka Vinclavová a Deniska Kamoďová nám zaujímavo porozprávali o krúžkovej činnosti a aktivitách, ktoré realizujú s deťmi. Už niekoľko rokov je naša spolupráca s CVČ na výbornej úrovni. Veľmi nás teší, že aj naši žiaci si majú možnosť vyskúšať prax v takomto zariadení a s radosťou centrum v rámci praxe navštevujú.

      Ďakujeme za príjemnú atmosféru a čas, ktorý bol pre nás veľkým prínosom.

       

      Mgr. Janette Ferancová

     • Zbierka pre psí útulok

     • V našej škole sme sa v tomto jesennom období rozhodli, že urobíme dobrovoľnú finančnú zbierku pre psí útulok Hnúšťanské labky. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 65 eur a ani sami sme nečakali, že to bude až takáto krásna suma. Dnes, 15.11. 2022, sme boli spomínaný útulok navštíviť, odniesli sme im vyzbieranú sumu a aj plagáty, ktoré sme pri tejto príležitosti vyrobili. Našim žiakom sa snažíme vštepovať nielen úctu k ľuďom, ale aj k zvieratám, ktoré si takisto zaslúžia milé a dobré zaobchádzanie. Preto sme radi, že sme mohli pomôcť aj našou „troškou“ a veríme, že podobné dobrovoľnícke akcie budú na našej škole prebiehať aj v budúcnosti. Ďakujeme všetkým, ktorí do našej zbierky prispeli a takisto ľuďom, ktorí sa o psíky v útulku starajú, pretože ich prácu, úsilie a lásku vidieť na každom kroku tohto areálu.

      Mgr. Jana Kožiaková

     • Záložka spája školy

     • Aj v tomto školskom roku sme boli súčasťou projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Tento rok bola téma pre stredné školy nasledovná a pre mladých ľudí aj atraktívna: Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto...

      A tak sme sa s chuťou pustili do práce, vytvárali sme fantastické príbehy – obrázky, kreslili, strihali a lepili sme, rozprávali sme sa o knihách či filmoch s touto tematikou, no a nakoniec sme naše záložky poslali do partnerskej školy, ktorou bola tento roka Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši. Záložky sme porozdeľovali medzi našich žiakov, ktorí sa aj takto pričinili o to, že našu školu a prácu našich žiakov už teraz poznajú aj na Liptove.

      Mgr. Jana Kožiaková

     • iBobor

     • Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do informatickej súťaže iBobor, ktorá sa konala v dňoch od 7. do 11. 11. 2022. Súťaž je určená pre žiakov ZŠ a SŠ.

      Práve dnes si tak žiaci mohli overiť svoje vedomosti a zručnosti z oblasti informatiky. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Na našej škole sa do súťaže zapojili žiaci I.A, I.B a II.A triedy, ktorí súťažili v kategórii Junior. Úlohou žiakov bolo vyriešiť 15 otázok v priebehu 40 minút. S niektorými úlohami sa žiaci potrápili viac, s inými menej, pretože obťažnosť jednotlivých úloh bola rôzna.

      Touto cestou sa chceme poďakovať každému jednému žiakovi, ktorý si našiel čas a zapojil sa do tejto súťaže a mohol si tak otestovať svoje vedomosti a zručnosti z oblasti informatiky.

      Pevne veríme, že sa žiakom súťaž páčila a zúčastnia sa jej aj budúci rok.

       

      Mgr. Juliána Dovalová

     • Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu

     • 9. novembra si pripomíname Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu. Tento deň bol vyhlásený na počesť utrpenia prenasledovaných Židov počas Novembrového pogromu v roku 1938. Taktiež je to Svetový deň slobody. Na hodine metodika edukačných činností žiaci prostredníctvom svojich výtvarných prác vyjadrili význam tohto dňa.

       Mgr.Tatiana Gecková

     • Sociálne poradenstvo v praxi

     • V odbore sociálno-výchovný pracovník je veľmi dôležité, aby sme mali čo najviac  informácií z praxe. Na metódach sociálnej práce našou témou bolo sociálne poradenstvo, a práve preto nám prišla vedúca KC v Hnúšti p. Mgr. Mária Demeová porozprávať o tejto problematike. Dôvody, prečo sa snažíme stretávať s odborníkmi z praxe sú, aby žiaci získavali nové poznatky, ale aj skúsenosti, s  ktorými sa odborníci v práci stretávajú, s akými klientami pracujú a ako konkrétne riešia problémy. Prepojenie teórie s praxou je neodmysliteľnou súčasťou štúdia v našom odbore. Myslíme si, že sme si obohatili vedomosti aj z oblasti sociálneho poradenstva, za čo veľmi pekne ďakujeme.

       Mgr. Janette Ferancová

     • Keď spolupráca teší

     • Práca nás musí baviť a len vtedy prináša radosť a potešenie. Každá škola si v dnešnej dobe hľadá cestičky ako zmodernizovať svoje priestory a poskytnúť svojim študentom čo najviac. Jednou z možností je aj zapájanie sa do rôznych projektov. Práve vďaka projektu Zachráňme školský sad začala naša škola, Stredná odborná škola technická a agropotravinárska v Rimavskej Sobote, krásnu spoluprácu so Strednou odbornou školou v Hnúšti. Práve tu sme sa stretli s príjemnými, ochotnými a šikovnými ľuďmi. Výsledkom tejto spolupráce je drevená informačná tabuľa, ktorá už má svoje čestné miesto v našom školskom sade. Vytvorili ju pre nás majstri spolu so žiakmi odboru stolár. Týmto sa chceme Strednej odbornej škole v Hnúšti srdečne poďakovať a veríme, že to bol len začiatok našej ďalšej spolupráce.

       

       kolektív Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej  v Rim. Sobote  

     • Boli sme Retro!

     • V stredu 26.10. 2022 sme mali tematický deň, ktorého zadaním bolo obliecť sa v retro štýle. Celý deň vyvrcholil Retro párty, na ktorej sa vyhodnotili tie najlepšie outfity. Nakoniec sa vyhlásili 3 najlepšie dievčenské a 3 chlapčenské kostýmy a taktiež aj 2 naj outfity našich učiteľov. Súčasťou našej párty bol krátky program, ktorý viedli naši moderátori Ruženka a Denis. Zábavou nás sprevádzal DJ Dušan. Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie v znamení retro jednohubiek, koláčikov a sódy. Azda najväčším úspechom mal Retro fotokútik, kde si každý mal možnosť zapózovať s originálnymi retro kúskami. Rekvizity z tohto obdobia nám ochotne zapožičali v Múzeu socialistických kuriozít v Hnúšti, za čo sme im nesmierne vďační!

      Veď si pozrite sami ako sa nám dnešný výnimočný deň podaril :)

      Školský parlament, Mgr. Lucia Vančíková

     • Jesenná škola 2022

     • Víkend od 21. 10. do 23.10. 2022 sme my žiačky našej školy - Elenka Cibuľová a Ruženka Ruzsóová- absolvovali Jesennú školu v Škole v prírode v Kysaku. Boli sme vybraté spomedzi viacerých prihlásených žiakov po celom Slovensku a mohli sa tak školiť v rámci participácie, spoznať a spolupracovať s novými ľuďmi a zažiť veľa nového. Naše nové poznatky a zručnosti zúžitkujeme na vyučovaní, hlavne v rámci odborných predmetov a na zasadnutiach Školského parlamentu, kde sme aktívnymi členkami.

      Pár postrehov od nás počas pobytu:

      - stretli sme tu rôznych žiakov z rôznych kútov a rôznych orientácií, čo nás vedie k ešte väčšej tolerantnosti v rámci našej spoločnosti;

      - našu školu sme veľmi chválili – učiteľov, pána riaditeľa, lebo inak sa všetci zúčastnení na svoje školy sťažovali;

      - sme hrdé ako to u nás na škole funguje;

      - tiež sme si uvedomili, že náš Školský parlament funguje vďaka nášmu vedeniu – Miške a Nicovi, s ktorými vždy spolupracujeme a „sme na jednej vlne“;

      - máme pocit, že v našej škole sme ako rodina, ktorá sa navzájom podporuje – vzájomnou pomocou a veľmi dobrými vzťahmi 

      Ruženka Ruszóová (2A trieda), Eli Cibuľová (1A trieda), Mgr. Lucia Vančíková.

     • Návšteva knižnice

     • V mesiaci október sme si „vylepšili“ hodiny slovenského jazyka a literatúry návštevou knižnice. Žiaci I.A a I.B sa na hodinách SJL učia aj o získavaní, spracovaní či uchovávaní informácií, no a kde už sú len tie informácie lepšie uložené, ak nie práve v knižnici? Študenti by možno namietali, že majú internet a dnes si všetko vedia nájsť práve tam, ale otázka znie: ČO by robili, keby internet, mobil, počítač alebo elektrina neboli?

      Doba je iná, knihy a knižnice „sa už nenosia“, mladí už toľko nečítajú, nechodia do knižníc tak, ako to bolo v minulosti, hoci ešte sa sem-tam nájde nejaká svetlá výnimka, čomu sa vždy potešíme. Sme veľmi radi, že nám milé pani knihovníčky z Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti pripravili netradičnú hodinu obohatenú výkladom o histórii knižnice, významných osobnostiach či zaujímavých knihách, ktoré v ich knižničnom fonde nájdeme. Ďakujeme im za ochotu a čas, ktorý nám venovali.

      Mgr. Jana Kožiaková

     • Bezpečnosť na internete

     • Správať sa bezpečne na internete je veľmi dôležité, o čom sa dňa 24.10.2022 presvedčili aj žiačky I.A a I.B triedy, ktoré sa zúčastnili workshopu s názvom Bezpečnosť na internete. Vďaka programu Security Girls, ktorý organizuje občianske združenie Aj Ty v IT sa naše žiačky dozvedeli veľa dôležitých informácií a rád o tom, ako sa bezpečne správať na internete. Naše žiačky sa dozvedeli užitočné tipy ako chrániť svoje údaje na internete, napríklad sa naučili vytvoriť správne heslo, čo musí obsahovať četovacia aplikácia, aby bola bezpečná, ale aj to ako spoznať podvodný email. Lektor tohto workshopu ukázal žiačkam aj internetovú stránku, kde si mohli overiť,  či už bola niekedy ich emailová adresa napadnutá hekerom. Veľkým prínosom tohto workshopu bolo informovanie žiakov aj o hoaxoch, ktoré sú v súčasnej dobe dosť populárne. V rámci jednej aktivity mali žiačky identifikovať, ktorý článok je pravdivý, a ktorý naopak je hoax.
      Ďalšie užitočné informácie o bezpečnosti na internete nájdete na stránke

      https://bezpecnenanete.eset.com/sk/

      Touto cestou sa ešte raz chceme poďakovať pani Lenke Polešenskej za sprostredkovanie workshopu a pánovi Pavlovi Senkovi za všetky užitočné informácie v oblasti bezpečnosti na internete.

       

      Mgr. Juliána Dovalová

     • Návšteva u našich seniorov

     • Dňa 17.10.2022 sme strávili príjemné popoludnie s našimi seniormi v Klube dôchodcov v Hnúšti. S krátkym programom sme ich pozdravili pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Program si pripravili naši žiaci Miška, Elli, Emka a Nico na metodike edukačných činností. Na konci programu seniori dostali od nich darček, truhličky šťastia, ktoré vyrobili s pani učiteľkou Mgr. Geckovou. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vyčariť seniorom úsmev na tvári, vďaka čomu sme sa aj my cítili príjemne a odchádzali sme domov s dobrým pocitom.

      Všetkým seniorom želáme krásnu jeseň života.

      Mgr. Janette Ferancová

      ukážka: báseň Emka - Ján Smrek "Dnes milujem svoj deň"

      ukážka: spev Eli - Nenahraditeľná

     • Deň zdravej výživy

     • 16. októbra si každoročne pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Zdravé stravovanie je kľúčom k dobrému, dlhému a plnohodnotnému životu. Často sa však na zdravé stravovanie zabúda. My v SOŠ-ke sme si tento deň zdravej výživy pripomenuli tak, že žiaci 3.A triedy si pre svojich spolužiakov pripravili umyté, očistené a nakrájané ovocie, ktoré následne roznášali na tanieroch v triedach a na chodbách. Ponúkli nimi nielen žiakov, ale aj zamestnancov našej školy. Aj takouto „chutnou aktivitou s ovocím“ sme si pripomenuli to, čo je pre nás azda najdôležitejšie – zdravie.

      Mgr. Jana Kožiaková

     • Erasmus+

     • Naša škola sa aj tento rok zapojila do výzvy vypracovať projekt v rámci programu Erasmus+ v kategórii KA122-VET - Krátkodobé projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy.  Všetko vynaložené úsilie stálo za to, pretože náš projekt s názvom „Opäť s nami“  bol schválený a škola tak získala finančné prostriedky, vďaka ktorým dostane 16 žiakov (8 žiakov zo študijného odboru sociálno-výchovný pracovník, 4 žiaci z učebného odboru mechanik opravár-stroje a zariadenia a 4 žiaci z učebného odboru stolár) príležitosť vycestovať do zahraničia a absolvovať odbornú stáž v hosťujúcich organizáciách. Našich žiakov budú sprevádzať dvaja pedagógovia v zložení jedného pedagóga z odboru sociálno-výchovného pracovníka a jedného odborného majstra za učebné odbory. Mobilita žiakov a pedagógov sa uskutoční v II. polroku školského roku 2022/2023.  Už teraz sa tešíme na zážitky a skúsenosti, ktoré naši žiaci a pedagógovia prežijú počas odbornej stáži, vďaka čomu aj takýmto spôsobom prispejeme k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu našich šikovných žiakov.

     • Burza SŠ

     • Dňa 6.10. 2022 sme sa zúčastnili podujatia „Burza stredných škôl“, ktorú zorganizoval ÚPSVaR Rimavská Sobota. Náš tím pozostával nielen z pedagógov, ale aj zo žiakov, ktorí na našej škole študujú v rôznych odboroch. Vďaka tomu, sme mali príležitosť odprezentovať odbory, ktoré naša škola ponúka. Lukáš a Marcel oboznámili návštevníkov burzy s 3-ročnými učebnými odbormi, ktoré na našej škole môžu študovať - stolár, tesár a mechanik opravár-stroje a zariadenia. Okrem toho ich informovali aj  o možnostiach nadstavbového štúdia. Veľmi pútavo a so zanietením oboznámili návštevníkov burzy aj o prostredí školy, ale aj o praxi, ktorú v rámci týchto odborov majú. Keďže škola vlastní aj 3D tlačiareň, žiaci im ukázali výrobky, ktoré sa im počas vyučovania podarilo vyrobiť. Ďalším členom tímu bola aj Miška, ktorá reprezentovala 4-ročný študijný odbor sociálno-výchovný pracovník. Na tejto burze návštevníkom pútavo porozprávala nielen o odbore, ale aj o možnostiach uplatnenia absolventov tohto odboru v pracovnej sfére. Našich žiakov sprevádzali dvaja pedagógovia Mgr. Tatiana Gecková a Ing. Ján Fekiač.

      Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za možnosť zúčastniť sa tohto podujatia. Okrem toho, že sme zviditeľnili našu školu a odbory, načerpali sme aj nové skúsenosti a mnoho inšpirácií do ďalšej práce.

      Mgr. Tatiana Gecková

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje