• „Láska, vernosť ale i krása manželstva.“

     • 9. februára si pripomíname Svetový deň Manželstva. Pripomíname si krásu, lásku, obetavosť ale i radosť v manželskom živote. Na sociálno- psychologickom výcviku sme s I.A diskutovali k téme, ale aj tvorili. A ako vnímajú naši študenti manželstvo a svadbu? Môžete si to pozrieť v krátkej video- prezentácii.

      Mgr.Janette Ferancová

     • Valentín na našej škole

     • Na zasadnutí školskej žiackej rady sa žiaci zhodli na tom že si vytvoria valentínsku poštu. Žiaci  teraz píšu svoje valentínky a dávajú ich do valentínskej schránky - uložená na prvom poschodí. Pošta sa bude rozdávať 14.2.2022 na štvrtej hodine. Schránka sa pomaly napĺňa, zaľúbené listy sa pomaly píšu a žiaci sú nedočkaví. Takto oslavujeme Valentína my na našej škole.
      Miška Cabanová, predsedkyňa ŽŠR, 2A trieda

     • ONLINE BURZA STREDNÝCH ŠKÔL 2022

     • Vážení rodičia,  milí žiaci,

      pozývame Vás na podujatie Online burza stredných škôl Banskobystrického kraja, ktoré bude prebiehať formou živého vysielania na Youtube. Prezentácia a online diskusia všetkých stredných škôl v rámci okresu Rimavská Sobota sa uskutoční dňa 17.2.2022 v čase od 15:00 do 18:00 hod. 

      Link na Youtube živé vysielanie:

      https://www.youtube.com/channel/UC0ZysZdPI3s-902O8E1z8wA

       

      Prezentácia Strednej odbornej školy v Hnúšti začne o 15:00 hod.

       

      Tešíme sa na Vás! 

     • TERAZ JE TEN SPRÁVNY ČAS...

     • Naši šikovní študenti Miška, Beky a Nico z II.A natočili krátke video o našej škole, v ktorom Vám predstavia odbory, ktoré ponúkame. Ak si deviatak, stále váhaš a nevieš, kam na strednú, neváhaj a pridaj sa k nám. Teraz je správny ten čas!

     • Vnímajme viacerými zmyslami

     • Súčasťou štúdia žiakov v odbore Sociálno-výchovný pracovník je nielen prax v cvičných zariadeniach, ale aj samotná príprava edukačných pomôcok. Žiaci tak v rámci predmetov Metodika edukačných schopností a Pracovných techník vytvárajú rôzne didaktické pomôcky, ktoré budú využívať v rámci odbornej  praxe. Cieľom tejto aktivity bolo ukázať žiakom, že vďaka edukačným pomôckam, ktoré si vytvorili, dokážu rozvíjať u zverených žiakov aktivitu, samostatnosť, tvorivosť, ale aj vytváranie postojov, návykov a schopností k celkovému formovaniu žiaka.

      Bc. Veronika Ďurišová

     • Oznam - očkovanie

     • Dovoľte, aby sme Vás informovali o možnosti očkovania na našej škole. Očkovanie proti COVID-19 bude dostupné nielen pre študentov a ich rodinných príslušníkov ale  aj pre širokú  verejnosť.

      Očkovanie bude prebiehať v priestoroch školy dňa 29. 01. 2022 v čase od 9.00 h do 16.00 h vakcínou Pfizer a Johnson. Na očkovanie môžu prísť aj záujemcovia o prvú, druhú alebo aj tretiu dávku vakcínou Pfizer. 

      Pre očkovanie ľudí mladších ako 18 rokov je potrebná účasť zákonného zástupcu na očkovaní! Zákonný zástupca môže splnomocniť konkrétneho človeka prípadne ústav na podpísanie týchto dokumentov. Splnomocnenie musí byť overené a originál odovzdaný pri očkovaní.

     • Sociálno-výchovný pracovník

     • Predstavujeme Vám študijný odbor sociálno-výchovný pracovník, ktorý pripravuje žiakov so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikovanú a samostatnú prácu v oblasti sociálnej a výchovnej starostlivosti.Sociálno-výchovný pracovník je profesia, ktorá sa zameriava na profesionálne poskytovanie pomoci a výchovy človeka, rodiny, skupiny a komunity.

     • OZNAM

     • Vážení rodiča a milí žiaci,

      oznamujeme Vám, že od 1. decembra 2021 prechádzame na dištančnú formu vzdelávania z dôvodu zhoršenej situácii COVID-19. Podrobné informácie sa žiaci dozvedia prostredníctvom triednych učiteľov.

      Aktuálne informácie budeme zverejňovať priebežne.

      Ing. Miloš Mäsiar, riaditeľ školy

     • Krajčír-dámske odevy

     • Predstavujeme Vám odbor Krajčír-dámske odevy. Krajčírske umenie je nádherné, len si ho netreba znechucovať. Veľmi rada privítam spolu s mojimi kolegami žiakov, ktorí majú pocit, že štvorročné odbory by boli pre nich náročné a radšej by sa venovali rozvoju svojich zručností. Veď mať výučný list je dnes veľký úspech. Stále zo všetkých strán počujete, že remeslám sa začína spoločnosť viac venovať, lebo sa nám strácajú, čo je veľká škoda. Ale nič nie je stratené. V našej škole vám ponúkame odbor, ktorý je krásny, plný tvorivosti a je veľmi žiadaný.

     • Tesár

     • Predstavujeme Vám odbor tesár – tesár patrí medzi odborných stavebných pracovníkov. Pri svojej práci používa najrôznejšie náradie, píly, drevoobrábacie frézy a brúsky, hoblíky a sekery, pomocou ktorých opracúva materiál a vytvára spoje na stavebných konštrukciách.

      Šikovný tesár zvládne:

      • Výrobu strešnej konštrukcie, dreveného mosta, altánku, ale aj zrubu
      • Prevádzanie drevených obkladov a podláh
      • Opravu a údržbu drevených konštrukcií

      Uplatnenie tesára:

      • V drevárskych a stavebných firmách vykonávajúcich drevárske práce
      • Ako každý remeselník môže podnikať vo svojom odbore
      • Môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu
     • Stolár

     • Predstavujeme Vám učebný odbor vďaka širokému spektru odborného vzdelania, od prípravy technickej dokumentácie až po výrobu finálnych výrobkov - nábytku (úložný, sedací, stolový, lôžkový), stavebno-stolárskych výrobkov (dvere, okná, schody, podlahy, obklady) a iných aktuálnych požiadaviek trhu, taktiež aj získaným zručnostiam, praxi a výučnému listu, je odborom s veľmi širokým uplatnením.

     • Mechanik opravár-stroje a zariadenia

     • Predstavujeme Vám 3-ročný učebný odbor určený pre chlapcov ale aj dievčatá, ktorí sa zaujímajú o techniku, sú tvoriví a hlavne majú chuť objavovať tajomstvá skryté pod šatom každého stroja, či auta. Každý žiak získa nielen teoretické základy v strojárskom odbore, ale zdôrazňujeme predovšetkým význam praktickej prípravy našich žiakov, počas ktorej musí každý žiak zvládnuť a zdokonaliť sa v takých činnostiach ako zváranie oblúkom obalenou elektródou, zváranie v ochrannej atmosfére CO2, ručné a strojové opracovanie kovov, montážne práce, ale napríklad aj inštalatérske práce.V súčasnosti kedy sa naplno prejavuje nedostatok šikovných mladých ľudí so záujmom o remeslo, patrí mechanik opravár medzi najžiadanejšie na trhu práce a absolvent s úprimným záujmom o profesiu sa v dnešnom svete určite nestratí.Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou - získaním výučného listu a vysvedčenia o záverečnej skúške. V prípade záujmu môžu absolventi pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a po úspešnom absolvovaní získať aj maturitné vysvedčenie, čím dosiahnu úplné stredné odborné vzdelanie.V súčasnosti kedy sa naplno prejavuje nedostatok šikovných mladých ľudí so záujmom o remeslo, patrí mechanik opravár medzi najžiadanejšie na trhu práce a absolvent s úprimným záujmom o profesiu sa v dnešnom svete určite nestratí.

     • „Láska je strašne bohatá“ (Meky)

     • Dnes sa Slovensko rozlúči so zosnulým umelcom, výnimočnou  a nenahraditeľnou legendou Miroslavom Žbirkom. Aj u nás na škole nás správa o jeho smrti hlboko zasiahla. Mekyho tvorbu poznajú všetky generácie, jeho pesničky si pospevujeme pri rôznych príležitostiach a akciách,  častokrát znejú aj v našom školskom rozhlase. Preto sme sa rozhodli uctiť si pamiatku výnimočného veľkého hudobníka, skladateľa, muzikanta a speváka krátkym hudobným programom LIVE cez školský rozhlas. Študent zo IV. A triedy Dominik Kraják zaspieval skrátené verzie troch piesní: Jesenná láska, S Tebou je kríž, Ako obrázok (Najkrajšia si...). Aj my učitelia milujeme jeho tvorbu a na záver sme zaspievali s kolegyňou Mgr. Janette Ferancovou duet Čo bolí, to prebolí (aj keď si myslíme, že neprebolí...).

      Poďakovanie Mekymu od nášho žiaka Dominika Krajáka: „Meky, ďakujeme za všetko, za všetky Tvoje krásne piesne. Vďaka Tebe a najmä piesni V slepých uličkách som začal hrať na gitare. Meky, ďakujeme a šťastný let tam HORE.....“

       

      Meky, ďakujeme Ti! Odpočívaj v pokoji!

       

      Ing. Pavel Ostrica a Mgr. Janette Ferancová

     • JA AKO PUZZLE

     • Aj psychológia v odbore sociálno-výchovný pracovník môže byť zaujímavá a zábavná. So študentami I.A triedy sme si na dvoch hodinách k téme osobnosť zrealizovali zaujímavú aktivitu „Ja ako puzzle“. Hlavným cieľom aktivity bolo rozvíjanie sebaponímania, kritického hodnotenia, chápania pojmu osobnosť ako aj prehĺbenie sebapoznania a sebareflexie. V prvej časti aktivity si mali študenti do pracovného listu zapísať svoje pozitívne, ale aj negatívne vlastnosti a následne ich vystrihnúť (pracovný list obsahoval 9 ks puzzle). V druhej časti sa puzzle premiešali a ich úlohou bolo podľa zadania vytvoriť rôzne ideály ľudí. Rozdelili sa do 3 skupín, každá skupina dostala iné zadanie (ako napríklad vytvoriť z puzzle ideál matky, ideál učiteľa, ideál priateľa). Študentov natoľko aktivita zaujala, že vytvorili aj navyše a to ideál hasiča, policajta, vojaka, zdravotníka). Vďaka tejto zaujímavej aktivite sa mi podarilo prebudiť kreatívneho ducha v každom žiakovi.

      Mgr. Janette Ferancová

     • Pozvánka

     • Srdečne pozývame všetkých členov našej žiackej rady na ďalšie zasadnutie plné nápadov :)

      Miška Cabanová, predsedkyňa ŽŠR

      Nicolas Adamovič, podpredseda ŽŠR

    • iBobor
     • iBobor

     • V dňoch od 8. do 12. 11. 2021 sa konala informatická súťaž iBobor pre žiakov ZŠ a SŠ, ktorá vznikla v roku 2004 a jej zakladateľkou sa stala prof. dr. Valentina Dagiené.

      Žiaci si mohli overiť svoje vedomosti a zručnosti z oblasti informatiky. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Na našej škole sa do súťaže zapojili žiaci I.A, II.A a III.A triedy, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií, Junior a Senior. Úlohou žiakov bolo vyriešiť 15 otázok v priebehu 40 minút. S niektorými úlohami sa žiaci potrápili viac, s inými menej, pretože obťažnosť jednotlivých úloh bola rôzna.

      Touto cestou sa chceme poďakovať každému jednému žiakovi, ktorý si našiel čas a zapojil sa do tejto súťaže a mohol si tak otestovať svoje vedomosti a zručnosti z oblasti informatiky.

      Pevne veríme, že sa žiakom súťaž páčila a zúčastnia sa jej aj budúci rok.


                                                                                                                                              Mgr. Juliána Dovalová

     • Prvé zasadnutie Žiackej školskej rady

     • Dňa 5.11. 2021 sa uskutočnilo prvé zasadnutie Žiackej školskej rady, na ktorej prebehla aj jej voľba predsedu a podpredsedu. Našou novou predsedkyňou sa stala Miška CABANOVÁ a podpredsedom Nikolas ADAMOVIČ - obaja z 2.A triedy. Srdečne im gratulujeme a prajeme veľa nápadov a motivácie do ďalšej práce! 
      Mgr. Vančíková Lucia

     • Záložka spája slovenské školy 2021

     • Naša škola sa zapojila do 10. ročníka projektu Záložka spája slovenské školy. Tohtoročnou témou boli dve významné osobnosti slovenskej literatúry - Pavol Orságh Hviezdoslav (100.výročie úmrtia) a Božena Slančíková Timrava (70.výročie úmrtia). Vďaka tomuto projektu sme tak spojili príjemné s užitočným. Vytvárali sme originálne záložky na základe prečítaných úryvkov od Hviezdoslava a Timravy. Obľúbenými motívmi bola nešťastná láska či oslava nádhernej slovenskej prírody. Pripravili sme tak nápadité a vlastnoručne zhotovené záložky pre "našich spolužiakov"  v Partizánskom, ktorí nám opätovne poslali tie svoje a veľmi sa z nich tešíme! :)  

      Mgr. Vančíková Lucia

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje