• Priebežná správa za projekt Akčný plán

     • V prvej polovici apríla 2021 sme podali priebežnú správu za akčný plán, ktorý sme v tomto kalendárnom roku začali realizovať. Celý projekt je prioritne zameraný na nákup techniky do dielní a odborných učební. Žiadne finančné prostriedky nie sú určené na pokrytie osobných nákladov.

      Plnenie cieľu projektu je oproti minulosti náročnejšie a je spomaľované dôsledkami pandémie COVID. Na trhu sa prejavuje nedostatok tovaru, predovšetkým výpočtovej techniky čo sa prejavilo v našom prípade vysokou cenou zakúpených pracovných staníc.

      Až do súčasnosti sme nedokázali zrealizovať nákup kompresora a sušičky vzduchu. Neúspešní sme boli aj v prípade realizácie EKS na získanie viac účelového stroja na opracovanie dreva do tesárskej dielne. Všetky spomenuté zariadenia sa budeme pokúšať získať v budúcnosti aj na základe reakcie na našu priebežnú správu zo strany ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

     • DEŇ ZEME

     • DEŇ ZEME v SOŠ-ke

      Tento rok sme si pripomenuli Deň Zeme trochu inak ako po minulé roky – žiaci online aktivitami a učitelia úpravou školského areálu, ktorý je pomerne rozsiahly. Žiakom sme vyhlásili Výzvu – UROB NIEČO PRE PRÍRODU, ODFOŤ SA A ZDIEĽAJ. A tak žiaci triedili a zbierali odpad či nakupovali v plátenných taškách. Zamestnanci školy upravili areál školy a pripravili novú skalku za školou. Touto prácou sme tak zahájili náš Tesco projekt - RELAXAČNÁ BYLINKOVÁ ZÁHRADKA. Získali sme na ňu grant 800 eur a následne sme sa prihlásili do ďalšej, 9.edície, aby sme mohli pracovať na našom spoločnom sne. Ďakujeme veľmi pekne všetkým zúčastneným žiakom a zamestnancom SOŠ Hnúšťa, pretože tento deň sme oslávili tak, ako sa patrí – prácou pre prírodu a v prírode, no najmä, konečne "na vzduchu". 

     • VÝZVA na DEŇ ZEME

     • Urob niečo pre seba, prírodu, odfoť sa a zdieľaj v príbehu na FB alebo Instagrame. Nezabudni pridať hashtag #stredna_odborna_skola_hnusta :)

     • Stredoškoláci čítajú deťom

     • Mesiac marec má podtitul – mesiac kníh. My sme sa teda rozhodli, že budeme čítať knihy deťom zo ZŠ, a to konkrétne druhákom. A keďže sa spolu nemôžeme stretávať, tak sme na to využili online aplikáciu. Druháci dostali link, na ktorý sa v daný čas pripojili a celú hodinu počúvali rozprávky, ktoré im čítali stredoškolskí študenti – Miška a Mima z II. A a Alenka a Dominik z III.A, teda žiaci, ktorí študujú odbor sociálno-výchovný pracovník a učia sa pracovať a komunikovať nielen s dospelými, ale aj s deťmi. Rozprávky boli vybrané z rôznych rozprávkových knižiek tak, aby sme to za jednu vyučovaciu hodinu stihli. Bolo to po prvýkrát, čo sme využili takúto formu videokonferencie, na ktorú sa druháci mohli dobrovoľne pripojiť. Veríme, že sa detičkám rozprávky v našom podaní páčili a že ak to bude čo i len trochu možné, tak v budúcnosti sa stretneme aj osobne a nejaké knižky si prečítame spolu a nielen cez mobily, tablety či počítače. Sme zároveň radi, že sa na túto netradičnú hodinu čítania pripojili v takom hojnom počte. Ďakujeme pani učiteľke druhákov, Mgr. Zdenke Pavlíkovej, a tiež vedeniu ZŠ s MŠ V. Mináča v Klenovci za to, že sme si naše schopnosti mohli vyskúšať aj takto, netradične.

      Mgr. Jana Kožiaková

     • Sociológia kultúry

     • Sociológia kultúry

      Naše online hodiny sociológie v III.A boli celý týždeň venované rôznym subkultúram. Študenti si pripravili zaujímavé prezentácie, ktoré prezentovali len cez obrázky a  zaujímavosti o subkultúrach ( GOTICI,HIP-HOP,GRAFFITI, RASTAFARIÁNI, HIPPIES) si museli naštudovať a pripraviť sami.

      Subkultúry súvisia s kultúrou spoločnosti. Priamo sa z nej vyvíjajú alebo sa voči nej vymedzujú, prípadne proti nej bojujú. Subkultúra je súbor kultúrnych prvkov typických pre menej kultúrne vyhranené sociálne skupiny alebo spoločenstvá, odlišujúce sa od dominantnej (oficiálnej, hlavnej) kultúry.

      Oceňujem zodpovednosť študentov III.A, ich  snahu  a záujem vzdelávať sa aj napriek situácii.

      Mgr. Janette Ferancová

     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci

      na základe zhodnotenia epidemiologickej situácie je od 8. marca 2021 okres Rimavská Sobota zaradený v 4. stupni varovania. Z tohto dôvodu bude vyučovanie na našej škole pokračovať dištančnou formou vo všetkých ročníkoch a odboroch až do odvolania.

      V prípade zmeny situácie Vás budeme o ďalšom postupe informovať.

      Hnúšťa 05.03.2021

      Ing. Miloš Mäsiar

       

       

       

       

     • On-line vyučovanie pokračuje

     • Vážení rodičia a milí študenti,

      na základe rozhodnutia ministera školstva, vedy, výskumu a športu  zo dňa 5. 1. 2021  Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 11. januára 2021 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a vyučovanie bude prebiehať naďalej dištančnou formou podľa rozvrhu.

      V prípade ak sa okolnosti zmenia Vás budeme informovať prostredníctvom našich učiteľov a všetky informácie budeme postupne zverejňovať aj na našej webovej stránke. 

      V novom roku Vám všetkým prajeme  všetko dobré, veľa zdravia a veľa úspechov v osobnom a pracovnom živote.

     • Vianočné prázdniny, zmena termínu - oznámenie

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a  vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

      • Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnila vo všetkých základných a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
      • Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnila. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).
     • Súťaž pre stredoškolákov

     • Milí naši žiaci, kto by mal chuť a trochu času, môže sa zapojiť do súťaže pre stredoškolákov, okruhy a kategórie sú naozaj zaujímavé a nejde len o písané texty, ale napr. aj o fotografie. 

      Mgr. Jana Kožiaková

     • Didaktické pomôcky

     • Didaktické pomôcky sú dôležité v edukácii. Podporujú dosiahnutie výchovno-vzdelávacích cieľov vo výučbe, kde výsledkom sú vedomosti, zručnosti a návyky, postoje, rozvinuté schopnosti ako aj celá osobnosť dieťaťa.

      Naše šikovné študentky v odbore sociálno-výchovný pracovník (IUP) mali za úlohu vyrobiť didaktickú pomôcku do MŠ, ŽS alebo ŠZŠ podľa ľubovoľného výberu. Teší ma, že vôbec neváhali a svoje vyrobené pomôcky hneď vyskúšali vo svojich rodinách. Ako môžete na fotografiách vidieť, deťom ale aj dospelým sa pomôcky páčili. Verím, že keď sa situácia upokojí, budú ich môcť vyskúšať na odbornej praxi.

      Mgr. Janette Ferancová

     • Odbory pre školský rok 2021/2022 - oznam

     • V školskom roku 2021/2022 otvárame nasledujúce študijné a učebné odbory:

      4-ročný študijný odbor:

      7661 M sociálno-výchovný pracovník

      3-ročné učebné odbory:

      2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

      3355 H stolár

      3663 H tesár

      K nahliadnutiu je aj prezentácia odoborov a aktivít, ktoré na škole realizujeme. Prezentáciu si môžete pozrieť v priloženom súbore prezentacia_2020.pdf 

     • 20. ročník súťaže Dobšinského rozprávkový Gemer 2020

     • Regionálna autorská literárna súťaž Dobšinského rozprávkový Gemer je už tradičné podujatie venované zachovávaniu slovenskej ľudovej rozprávky vo všetkých jej podobách. Jeho cieľom je formovanie osobnosti a postoja detí a mladých ľudí k posilneniu príslušnosti k tradíciám, k regiónu, iniciovanie mladých začínajúcich autorov k tvorbe rozprávok.

      A práve v tejto súťaži sme zažiarili! Dievčatá z 2.A Miška Oláhová a Mirka Baranová obsadili všetky prvé tri priečky v ich kategórii, a to nasledovne:
      1. a 2. miesto Miška za rozprávku Čarovná ceruzka a Nevzdávam to

      3. miesto Mirka za rozprávku Čarovná Molly.

      Našim šikovným autorkám-rozprávkarkám srdečne gratulujeme, ďakujeme im za vynikajúcu reprezentáciu našej školy a prajeme veľa ďalších úspechov (nielen) v písaní.

      Mgr. Lucia Vančíková

     • Príprava pomôcok a aktivít na odbornú prax

     • Prvá odborná prax v odbore sociálno-výchovný pracovník je v treťom ročníku. Aj naši tretiaci sa poctivo začali pripravovať a k tomu sa ešte aj veľmi tešili. V zariadeniach ako CVČ, Komunitné centrum, MŠ, ŠZŠ, ZŠ mali pracovať s deťmi,  s mládežou. Na prax sa ale treba pripraviť. My sme sa so žiakmi pripravovali už minulý školský rok na predmete prax - teória a pokračovali sme na metodike edukačných činností tento rok. Žiaľ momentálna situácia nám to nedovoľuje a naše prípravy ostali nedokončené. Tretiaci však neváhali a všetko si dokončili, poniektorí stihli v škole, poniektorí už doma.  My pokračujeme v prípravách aj napriek situácii a veríme, že čoskoro si budú môcť naši študenti vyskúšať prácu v rôznych zariadeniach, pretože prax v našom odbore je veľmi dôležitá.

      Mgr. Janette Ferancová

     • Medzinárodný deň školských knižníc

     •      Medzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Aj my v SOŠ máme svoju školskú knižnicu, ktorú síce momentálne nemôžeme využívať, no aj tak sme si tento deň pripomenuli aspoň výrobou plagátov s touto tematikou, žiaľ, niektoré plagáty zostali nedokončené v škole... Ja osobne sa vždy na začiatku školského roka pýtam nových žiakov, ktorí prišli zo základných škôl, otázky: „Čítate knihy? Čítate radi?“ Ak počujem čo i len pár kladných odpovedí, už ma to hreje pri srdci. Často kladiem otázku aj starším žiakom: „Sú vlastne knihy potrebné?“ V dnešnom digitalizovanom svete, keď má každý človek počítač, tablet, mobil a dokonca aj vyučovanie musí prebiehať online a všetci musíme byť na „nete“, sa akosi to tradičné čítanie kníh vytráca. Kniha však prináša čitateľovi niečo, čo mu nemôže dať film, seriál či počítačová hra – a to je jeho fantázia. Vo vopred vyrobených filmoch je všetko dané, výzor hercov, scéna, všetko tam už je. Kniha ponúka oveľa väčšiu predstavivosť, každý z nás si hlavného hrdinu môže predstavovať úplne inak. Buďme však aj realisti – mladí si radšej pozrú film, ako prečítajú knihu, je to proste fakt. Nezabúdajme však na jedno - kniha je priateľom človeka, dokážeme si pri nej nielen oddýchnuť, zrelaxovať, niečo sa z nej naučiť, poučiť, no najmä, máme z nej nejaký pocit a tvoríme si vďaka nej svoj vlastný, dopredu „nenalinkovaný“ jedinečný zážitok.

      Mgr. Jana Kožiaková

     • MEDZINÁRODNÝ DEŇ BOJA PROTI CHUDOBE

     • Oficiálne bol uznaný OSN v roku 1992. Zájdime trocha do histórie. V tento deň sa v roku 1987 v Paríži vo Francúzsku približne 100 000 ľudí zo všetkých sociálnych  vrstiev a z rôznych končín sveta zhromaždilo na Trocadéro na výzvu Josepha Wresinského, zakladateľa medzinárodného hnutia ATD Štvrtý svet, na počesť obetí chudoby, hladu, násilia a strachu, s cieľom vyvinúť tlak na štát a spoločnosť, aby zabezpečili rešpektovanie ľudských práv, keďže „ kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva“. Dnes najpoužívanejšou klasifikáciou chudoby je hranica denného príjmu na osobu. Extrémna chudoba je klasifikovaná ako príjem nižší než 1 USD na deň ( približne 20 eur mesačne).

      Chudoba je jedným z najrozšírenejších sociálnych problémov na celom svete.

      Študenti z I.A na odbornom predmete sociálno-psychologický výcvik diskutovali, vyjadrovali svoje názory, opisovali, ako oni vnímajú chudobu, tvorili zaujímavé definície chudoby, pripravili rôzne plagáty, koláže a kresby k téme, ktoré nakoniec prezentovali v triede. Zamýšľali sa nad tým, čo všetko majú: rodinu, strechu nad hlavou, školy, nemocnice, priateľov,  že nemusia hladovať....

      Aj keď nám je samozrejmosťou, v chudobných krajinách si to nevedia ani len predstaviť. Rozprávajme sa so svojimi deťmi doma, v škole o skutočnej chudobe, aby pochopili a uvedomili si, aké sú vlastne bohaté.  

      Mgr. Janette Ferancová, učiteľka odborných predmetov SVP

     • Svetový deň zvierat

     • 4. október - Svetový deň zvierat

      Tento deň bol ustanovený za Svetový deň zvierat (World Animal Day) na Európskej konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931. WAD mal spočiatku upozorniť na neutešenú situáciu ohrozených druhov živočíchov a až neskôr sa začal vzťahovať na všetky druhy zvierat.

      My v SOŠ sme si tento deň pripomenuli cez informácie o danej téme, spomienkami na našich „zvieracích kamarátov a domácich miláčikov“ či rozhovormi o najobľúbenejších druhoch zvierat, no a popritom sme si niektoré nakreslili. Netreba zabúdať na ohrozené živočíchy, ktoré už vyhynuté sú, alebo k tomu nemajú ďaleko, a to len následkom činnosti človeka.
      World Animal Day prináša príležitosť zamyslieť sa aj nad tým, či náš vzťah k zvieratám a to, čo nám poskytujú, je rovnako obohatením aj pre ne. Preto prinášame aj prehľad niektorých výstižných citátov k tejto téme:

      Nič nečiní človeka ľudskejším ako láska k zvieratám.
      Nemôže byť dobrým človekom ten, kto je krutý k zvieraťu.

      Človek je zviera, ktoré urobilo kariéru.

      Človek je vyspelé zviera. Oblieka sa do kože iných zvierat.
      Žiadne zviera nebojuje cudzím jedom, len človek.

      Poľudštiť možno nejedno zviera - dokonca aj človeka.
      Osol je jediné zviera, ktoré sa slepo nepodrobuje vôli človeka. Preto sme ho vyhlásili symbolom hlúposti.
      Zviera ublíži, len keď má pocit ohrozenia alebo aby prežilo, človek aj pre vlastné potešenie.

      Dnešný trýzniteľ zvierat je zajtrajší vrah.

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje