• Vyhodnotenie účelových cvičení 1. a 2. ročníka

     • Ako tomu býva v školskom kolotoči zvykom, tak každoročne pripravujeme žiakov na krízové situácie spojené so živelnými pohromami alebo s výnimočnými situáciami v živote. V zmysle tejto prípravy sme dňa 22.9.2023 realizovali účelové cvičenie pre žiakov prvého ročníka. Dňa 27.9.2023 sme v súvislosti s Európskym týždňom športu realizovali druhé účelové cvičenie pre žiakov 2. ročníkov školy.

      Prváci I.A a I.B triedy mali možnosť sa naučiť zručnostiam ako sa orientovať v prírode, základom prvej pomoci a civilnej obrany. Cvičenie sa realizovalo ako turistický pochod z obce Nižný Skálnik naprieč náučným chodníkom do obce Vyšný Skálnik. V blízkom okolí sme navštívili pieskovcové bane nad obcou a pamätnú miestnosť Učenej spoločnosti Malohontskej.

      Druhé ročníky mali v športovom duchu pripravenú súťaž v rámci orientácie v prírode, topografie, prvej pomoci a civilnej obrane. Cvičenie sme realizovali ako turistický pochod zo sedla Chorepa ku vyhliadke Slopovo a naspäť. Súčasťou pochodu boa súťaž jednotlivé stanovištia. Úspešnejší boli v tejto skúške zručností žiaci a žiačky skupiny II.A triedy, konkrétne, Kornélia B., Dorota M., Maroš O.a Kristína V.

       

      Obidva účelové cvičenie bolo realizované v rámci Európskeho týždňa športu. Podujatie nájdete na: https://www.tyzdensportu.sk/vystup-na-slopovo/.

       

      Mgr. Slavomír Kujan

     • BIELA PASTELKA na našej škole

     • V piatok 22. septembra 2023 sa naša škola zúčastnila celoslovenskej zbierky s názvom BIELA PASTELKA. Dobrovoľníčky z našej školy vyrazili počas tohto dňa do mesta s dobrou náladou a cieľom vyzbierať dobrovoľný príspevok pre slabozrakých a nevidiacich ľudí na Slovensku. Tejto zbierky sa zúčastnili nie len obyvatelia mesta Hnúšťa, ale ako to už býva dobrým zvykom na našej škole prispeli aj žiaci a celý pedagogický aj nepedagogický zbor SOŠ Hnúšťa.

      Našim dobrovoľníčkam ďakujeme a sme veľmi radi, že tak ako aj po iné roky, aj tento sme mohli byť súčasťou pomoci a veríme, že vyzbieraná čiastka zmení životy slabozrakých a nevidiacich k lepšiemu.

                                                                                                                                             Mgr. Patrícia Lengyelová
       

     • Spoznávali sme sa navzájom

     • Aj tento školský rok sme v rámci inklúzie pokračovali v adaptačnom procese, ktorý je zameraný na žiakov prvých ročníkov.

      Adaptačný proces prebiehal v dňoch 5.-6.9.2023. Cieľom adaptácie je spolupráca žiakov a pedagógov, zoznámiť sa v prvom rade medzi sebou, ale aj s učiteľmi a rodičmi. Pripravené aktivity prebiehali 2 dni v spolupráci s mentorom školy, triednymi učiteľmi a učiteľom telesnej a športovej výchovy, a to všetko pod dohľadom výchovnej poradkyne. Aktivity boli zamerané na spoznávanie sa, vytváranie vzájomných vzťahov medzi žiakmi, ktorí sa prvýkrát streli u nás v škole a prišli k nám študovať z rôznych okolitých škôl. Prvý deň sa realizoval v areáli našej školy s mentorom Ing. Mačudom a učiteľom Mgr. Kujanom. Hlavným zámerom jednotlivých aktivít bolo, aby sa žiaci navzájom spoznali, naučili sa spolu komunikovať, ale aj vyjadriť svoje pocity a názory. Vďaka športovým aktivitám, ktoré sa striedali s tanečnými, žiaci mali možnosť pracovať v skupinách. Súčasťou adaptácie prvákov bol aj pobyt v prírode v Tisovci, kam sa presunuli na druhý deň. Ich úlohou bolo vypracovať krátky pracovný list. Žiaci mali vytvoriť 8 fotografií na identických miestach s obrázkom v pracovnom liste a zaznačovali danú pozíciu fotografie na mape. Aktivita prebiehala v príjemnej atmosfére a  súťaživom duchu, keďže výhernú skupinu čakala odmena.  

       

      Môžeme len konštatovať, že adaptácia žiakov je veľmi dôležitá a má význam pri začleňovaní sa do  kolektívu, do nového prostredia.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom, ktorým sa aktivity a výlet veľmi páčili a samozrejme všetkým, ktorí sa na príprave adaptačného procesu podieľali.

       

      Mgr. Janette Ferancová

      výchovná poradkyňa SOŠ Hnúšťa

       

     • Zmena v dopravných kartách od 1.1.2024

     • DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

      Milí žiaci, vážení rodičia,

      v súvislosti s pripravovanými zmenami v prímestskej autobusovej doprave  v BBSK budeme od 1.1.2024 cestovať po novom.

      POZOR NA TO, AKOU ČIASTKOU SI DOBIJETE KREDIT NA DOPRAVNÝCH KARTÁCH.

      Súčasné dopravné karty budú platné do 31. 12. 2023, a preto vám odporúčame redukovať kredit k 31. 12. 2023 čo najviac. V závere roka budete mať dostatok času na preregistráciu súčasných dopravných kariet.

      PRAVIDELNE VÁS BUDEME INFORMOVAŤ.

      O všetkých zmenách Vás budeme pravidelne informovať na sociálnych sieťach a prostredníctvom web stránky idsbbsk.sk.

      Sledujte nás na:

      Facebooku:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100093241496709

      Instagrame: https://www.instagram.com/idsbbsk/

      Ďakujeme za porozumenie.

      Tím Organizátora IDS BBSK, a.s.

     • Začiatok školského roka 2023/2024

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      pozývame vás na slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024, ktoré sa uskutoční 4. septembra 2023 o 8.00 h pred budovou školy.

      Po úvodnom príhovore a inštrukciách pôjdu žiaci do tried, kde dostanú ďalšie informácie od svojich triednych učiteľov.

       

     • Oznam

     • Oznamujeme Vám, že škola bude v čase od 17. júla 2023 do 30. júla 2023 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. V uvedenom čase nebude možné vybavovať úradné veci.

     • Networking mládežníckych skupín

     •  

             Dňa 19.6.2023 sa niektorí členovia školského parlamentu SOŠ Hnúšťa zúčastnili akcie s názvom Networking mládežníckych skupín, ktorý sa konal v Žiari nad Hronom od rána do poobedňajších hodín. Stretnutia sa zúčastnilo niekoľko stredných a základných škôl z Banskobystrického kraja. Tento deň bol zameraný na vzájomné odovzdávanie si skúseností o akciách, ktoré sa na jednotlivých školách plánujú, ale aj na prezentáciu už zrealizovaných programov. Žiaci sa mali možnosť dozvedieť zaujímavé informácie o jednotlivých školských parlamentoch, ako fungujú a aké majú vízie do budúcna. Celý deň sa konal v pozitívnom duchu a okrem výborných nápadov, žiaci nadviazali aj nové priateľstvá. Veríme, že sa s niektorými školami ešte stretneme a opäť si odovzdáme nové postrehy či skúsenosti.

      Na záver prikladám aj spätnú väzbu od žiakov, ktorí sa Networkingu zúčastnili:

       

      „Zobrala som si z tejto akcii veľmi veľa nových vecí a skúseností. A že byť v parlamente nie je len tak. Cítila som sa v tej spoločnosti celkom dobre. Dúfam, že takýchto akcií bude omnoho viac.“                                                                                                                                                                                                       (Nelka, I.A.)

       

      „Dalo mi to veľa nápadov do budúcna a víziu ako podnecovať žiakov k väčšej aktivite.  Taktiež sme sa obohatili o nové kreatívne nápady ako viac zviditeľniť školu.“

                                                                                                                                                      (Nicolas, III.A.)

       

      „Včerajší deň mi dal do života nové poznatky, spoznala som nových ľudí a cítila som sa medzi nimi dobre. Naučila som sa lepšie komunikovať, počúvať iné názory a iné rady. Získala som nové informácie a aktivity, ktoré môžem realizovať aj na mojej škole pre mojich spolužiakov a žiakov inej triedy.“                                                                                                                                                                                                       (Eli, I.A.)

       

      „Účasť na Networkingu mládežníckych skupín ma obohatilo novými nápadmi a víziami do budúcna. Tiež som spoznala ako fungujú školské parlamenty na iných školách. Prekvapilo ma, že spolupracujú s organizáciami a hlavne s projektom Erasmus+ na podporu všetkých ich projektov a začínam rozmýšľať, že to začneme robiť aj u nás na škole. Taktiež som nečakala, že nám budú vedieť pomôcť s rôznymi vecami a dajú nám veľa rád, za čo sme naozaj vďační.“                                                                                                                (Miška, III.A.)

       

       

      Mgr. Patrícia Lengyelová

     • Oznam - 2. kolo prijímacích skúšok

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy v Hnúšti vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024, ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2023.

      Voľné miesta:

      • 7661 M sociálno-výchovný pracovník - 7 miest
      • 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia – 2 miesta
      • 3355 H stolár - 3 miesta
      • 3663 H tesár – 2 miesta (potrebné potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti)

      Bližšie informácie na telefónnom čísle 047/542 24 26, 0905 405 188.

     • Nikto nie je na predaj!

     • Dnešnou témou na besede s policajnou preventistkou kpt. Lásovou a námestníkom okresného prokurátora Mgr. Balangom bolo „Obchodovanie s ľuďmi“. Od začiatku sme boli zaujatí a pýtali sa  na témy ako sexuálne obťažovanie, kyberšikana, šikana v škole, manipulácia, znásilnenie, ale aj o trestnoprávnej činnosti nás, mladistvých. Veľmi zaujímavé boli príbehy z praxe, pomocou ktorých sme sa vedeli vžiť do situácie obetí. Pozerali sme rôzne videá ako sa chrániť, kým odcestujeme do zahraničia za prácou. Naučili sme sa, čo je potrebné spraviť pred vycestovaním, kde si firmu alebo osobu overiť. Oceňujeme profesionálny prístup a komunikáciu odborníkov z radov polície, nemali sme problém pýtať sa na to, čo nás zaujímalo. Beseda prebehla v príjemnej atmosfére. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie pri nejakej novej a pre nás zaujímavej téme. Ďakujeme.

      Kolektív III.A

     • Spomienka na Ivana Kraska

     • V piatok, 21. 4. 2023, sa vybraní žiaci a učitelia našej školy zúčastnili pietneho aktu a kultúrneho programu v Lukovištiach. Toto podujatie bolo zorganizované pri príležitosti 65. výročia úmrtia slovenského básnika,  Ivana Kraska. Zároveň sa niektorí naši žiaci zapojili aj do literárnej súťaže, ktorú vyhlásili Miestny odbor Matice Slovenskej v Lukovištiach a Obec Lukovištia pod názvom KRASKO - MAJÁK MODERNEJ SLOVENSKEJ  POÉZIE. Do súťaže boli poslané poetické príspevky žiakov D. Radičovej (II.A), E. Radičovej (III.A) a prozaické texty žiakov V. Ďurás, I. Šantovej, J. Nôtovej (všetky z II.A) a V. Tóthovej (I.A). Dievčatá síce nevyhrali, ale aj tak ďakujeme za príjemne strávený deň, počas ktorého sme sa dozvedeli veľa nových informácií, obohatilo nás to, pretože niekedy je lepšie raz vidieť a zažiť, ako sa o tom len mechanicky učiť. A to určite platí aj o našom významnom básnikovi a národnom umelcovi, Ivanovi Kraskovi, a jeho tvorbe.

      Mgr. Jana Kožiaková

     • Ako vypracovať anamnézu

     • Vďaka Mgr. Marike Demeovej sme si dnes  mali možnosť vyskúšať pomocou rôznych aktivít ako správne vypracovať anamnézu klienta. Porozprávala nám o spisoch a dokumentácii. Práve tieto témy sa učíme na metódach sociálnej práce a sme radi, že si to vieme predstaviť ako to prebieha v praxi. Naučili sme sa opäť niečo nové, čo nás veľmi zaujalo a niečo, čo samozrejme využijeme v praxi. V príjemnej atmosfére sme pracovali dve hodiny a „ hrali sa“ na sociálnych pracovníkov. Už teraz sa tešíme na budúce stretnutie s Marikou.

      Miška Cabanová, III.A

     • Keď chceš, môžeš všetko

     • Sme veľmi radi, že na dnešnú prednášku o motivácii sme mohli pozvať ženu, ktorá o nej vie naozaj dosť. Je ňou naša bývalá žiačka, Zuzka Ladiková, ktorá u nás vyštudovala odbor sociálno-výchovný pracovník a ako sama hovorí, otvorilo jej to oči a začala na sebe ešte viac „makať“. Zistila totiž, že na to má a že si môže ísť za tým, čo v živote chce, len sa musí snažiť a neustále na sebe pracovať. Dnes nám prišla porozprávať o jej štúdiu nielen na našej škole (v tom čase už bola, manželkou, dvojnásobnou matkou a pracovala), ale najmä o tom, ako sa dá všetko zvládať, keď sa veľmi chce. Ona sa týmto heslom riadi a prišla mladých ľudí, žiakov našej školy, povzbudiť, aby sa snažili, nevzdávali, bojovali, išli si za svojimi cieľmi, mali plány, ciele a chuť v živote niečo dosiahnuť. Sama Zuzka je v súčasnosti matkou 3 detí, zvládla vyštudovať strednú školu, pracovať, starať sa o domácnosť, momentálne študuje na vysokej škole, pracuje ako vychovávateľka, trénerka, pričom spolupracuje s deťmi aj dospelými rôznych vekových kategórií. Robí to, čo ju napĺňa a čo miluje. V jej prípade určite platí známe: Kde je vôľa, tam je cesta. Rovnako ďakujeme aj jej manželovi Miškovi, tiež nášmu bývalému žiakovi, ktorý je pre ňu oporou a dnes jej asistoval pri ukážke bojového umenia (thajský box), ktorému sa venujú. Obaja nám ukázali, že plniť si sny je dôležité a všetko sa dá zvládať, keď sa človek snaží a, najmä, má chuť v živote niečo dosiahnuť a posúvať sa vpred. Ďakujeme im za to, že si na nás našli čas, hoci s tým časom je to u nich niekedy veľmi zaujímavé. Želáme im veľa šťastia a chuti nielen do práce, ale aj do spoločného života a aby stále robili to, čo ich baví a napĺňa.

      Mgr. Jana Kožiaková

     • Odborná exkurzia vo Zvolene

     • Dňa 5.4. 2023 sme sa so žiakmi zúčastnili na odbornej exkurzii vo Zvolene KRONOSPAN a.s., ktorá bola zameraná na drevospracujúci priemysel aj na strojárstvo a mechanické opotrebenia a diagnostiku. Návštevné oblasti boli:

      1. Výroba lepených dosiek
      2. Výroba DTD
      3. Návšteva riadiaceho, diagnostického centra
      4. Povrchová úprava DTD – laminácia

      Zúčastnili sa jej odbory: stolár, tesár, mechanik opravár a nadstavba – strojárstvo.

      Žiaci boli pozitívne motivovaní, odniesli si veľa odborných skúseností a hlavne pozitívny zážitok.

      Ing. Ján Fekiač

     • Beseda s policajnou preventistkou

     • Dnes našu školu v rámci prevencie navštívila kpt. Mgr .Lenka Lásová, ktorá sa stretla s našimi žiakmi.

      Rozprávali sa o vplyve nikotínu, omamných látkach, ale aj energetických nápojoch. Vysvetlila im,  ako vplývajú na ľudský organizmus a aké majú následky. Pomocou zaujímavých aktivít, prezentácie a simulátora si mali možnosť žiaci vyskúšať ako to vyzerá, keď má človek v sebe 1,5 promile alkoholu. Žiaci opisovali svoje pocity ako sa im krútila hlava, mali rozmazané videnie a nevedeli prejsť po rovnej čiare. Porozprávala im rôzne zaujímavé prípady, ktoré zažila počas svojej praxe.

      Ďakujeme pani kpt. Mgr. Lenke Lásovej za veľmi prínosnú besedu, za priateľskú atmosféru. Už teraz sa tešíme na stretnutie pri ďalšej téme, na ktorú sa naši žiaci veľmi tešia.

      Mgr. Janette Ferancová, výchovná poradkyňa

       

     • Medzinárodný deň florbalu

     • Dátum 12.4.2023 nebol len obyčajným dňom nástupu do školy po veľkonočných prázdninách, ale bol to deň vnímaný na mnohých školách po celom svete ako Medzinárodný deň florbalu. Naša škola si preto pripomenula florbal rôznymi športovo – zábavnými aktivitami súvisiacimi s florbalom, ktoré boli zakončené samotným florbalovým turnajom. Na záver si žiaci okrem dobrého pocitu zo športu a slovných pochvál odniesli aj „certifikát“ za úspešné absolvovanie Medzinárodného dňa florbalu vytvoreného špeciálne pre tento deň. Žiakov ešte raz chválime a veríme, že si aj po ďalšie roky budú tento dátum spájať s florbalom.

       

       

                                                                                                                Mgr. Patrícia Lengyelová

     • Opäť s nami

     • Stáž, ktorú sme absolvovali v rámci projektu Erasmus + v Čechách v meste Havířov, bola jedna z najlepších skúseností počas nášho štúdia. Účasť na stáži nám toho priniesla naozaj veľa - nové skúsenosti, zručnosti a vedomosti. Naučili sme sa ako komunikovať s malými deťmi v jasličkách, s deťmi, ktoré majú rôzne zdravotné postihnutia, ale aj so seniormi. Naučili sme sa ako druhým spríjemňovať čas a ako ich odreagovať od okolitého sveta.  Samozrejme, nie vždy ide všetko podľa plánu, a tak sme sa naučili aj improvizovať v práci tak, aby to hlavne nebolo poznať. Stáž nám tiež priniesla spomienky a zábavné chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme. Boli sme celý čas obklopení úžasnými ľuďmi, ktorí boli ochotní nám podať pomocnú ruku vtedy, keď sme ju potrebovali. Či už personál na hoteli, kolegovia z pracovísk alebo aj naši učitelia, ktorí na nás dohliadali a dávali pozor, aby sme sa im nestratili. Každý deň sme mali zaujímavé a zábavné  poobedňajšie aktivity, ktoré nám zlepšili náladu a vyčarovali úsmev na tvári. Sme veľmi radi, že sme mali možnosť pracovať s takýmito ľuďmi a hlavne, že sme dostali príležitosť absolvovať odbornú stáž. Ďakujeme!

       

       

      Michaela Cabanová, žiačka III.A triedy

     • Divadelné predstavenie Last wish

     • Dňa 04.04.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia s názvom Last wish, vďaka ktorému si mohli zdokonaliť svoje jazykové zručnosti z anglického jazyka. Hra ukázala žiakom vtipným spôsobom ako sa niekedy vyvinú vzťahy medzi ľuďmi. Divadelná hra nenútenou formou priblížila žiakom anglický jazyk z inej stránky a zaujala ich pozornosť moderným spôsobom. Zároveň išlo o činohernú anglicko-slovenskú divadelnú inscenáciu, ktorá je koncipovaná ako učebnú pomôcku.

       

      Pevne veríme, že aj týmto spôsobom sa nám podarilo spestriť výučbu cudzieho jazyka. 

       

      Mgr. Dovalová, Mgr. Vančíková, Ing. Maňovská

       

     • Kyberšikana

     • Dávam do pozornosti novo nainštalovanú nástenku na 1. poschodí pri automate na kávu.​​​​​​​

      Obsahuje informácie o kyberšikane:

      1. Definícia kyberšikanovania – vysvetlenie pojmu, jej formy a prejavy.

       

      2. Identifikácia kyberšikanovania - ako ju rozpoznať a aké sú jej charakteristické znaky.

       

      3. Dôsledky kyberšikanovania - informácie o tom, aké môžu byť následky kyberšikany pre obeť i pre útočníka.

       

      4. Prevencia kyberšikanovania - ako sa chrániť pred kyberšikanou a ako sa vyhnúť potenciálnym rizikám v online priestore.

       

      5. Odporúčania k riešeniu kyberšikanovania - ako reagovať na kyberšikanu a ako pomôcť obetiam.

       

      6. Možnosti pomoci - informácie o organizáciách, ktoré poskytujú pomoc a podporu obetiam kyberšikany.

      Mentor Jozef Mačuda

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje