• Záverečné skúšky 2023

    • Riadny termín skúšobného odboria na konanie záverečnej skúšky:

     19. júna 2023 – 20. júna 2023 - praktická časť ZS

     21. júna 2023 – ústna časť ZS

     Mimoriadny termín skúšobného obdobia:

     od 18. septembra 2023 do 29. septembra 2023 aleod od 5. februára 2024 do 16. februára 2024

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje