• Vnímajme viacerými zmyslami

     • Súčasťou štúdia žiakov v odbore Sociálno-výchovný pracovník je nielen prax v cvičných zariadeniach, ale aj samotná príprava edukačných pomôcok. Žiaci tak v rámci predmetov Metodika edukačných schopností a Pracovných techník vytvárajú rôzne didaktické pomôcky, ktoré budú využívať v rámci odbornej  praxe. Cieľom tejto aktivity bolo ukázať žiakom, že vďaka edukačným pomôckam, ktoré si vytvorili, dokážu rozvíjať u zverených žiakov aktivitu, samostatnosť, tvorivosť, ale aj vytváranie postojov, návykov a schopností k celkovému formovaniu žiaka.

      Bc. Veronika Ďurišová

     • Oznam - očkovanie

     • Dovoľte, aby sme Vás informovali o možnosti očkovania na našej škole. Očkovanie proti COVID-19 bude dostupné nielen pre študentov a ich rodinných príslušníkov ale  aj pre širokú  verejnosť.

      Očkovanie bude prebiehať v priestoroch školy dňa 29. 01. 2022 v čase od 9.00 h do 16.00 h vakcínou Pfizer a Johnson. Na očkovanie môžu prísť aj záujemcovia o prvú, druhú alebo aj tretiu dávku vakcínou Pfizer. 

      Pre očkovanie ľudí mladších ako 18 rokov je potrebná účasť zákonného zástupcu na očkovaní! Zákonný zástupca môže splnomocniť konkrétneho človeka prípadne ústav na podpísanie týchto dokumentov. Splnomocnenie musí byť overené a originál odovzdaný pri očkovaní.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
    • +421 475 422 426
    • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
    • 37956230
    • Ing. Miloš Mäsiar
    • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
    • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
    • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
    • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
    • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje