• Výlet do AQUACITY Poprad

     • Koniec školského roka je za dverami a naša škola preto zorganizovala zájazd do Aquacity v Poprade pre všetkých žiakov a pedagógov.

      Každý bol tvorcom svojho vlastného programu hneď ako vstúpil do priestorov budovy. Žiaci mali voľnosť, aby si užili deň naplno. A podarilo sa - každý si zájazd pochvaľoval a odniesol si stadiaľ krásne spomienky.

      Cestu tam aj späť nám spríjemňovali DJ-ovia Dušan Striežovský a Vojtech Kenický známymi pesničkami a tak sme si celú cestu pospevovali a smiali sa

      Sme radi, že sa takéto výlety v našej škole organizujú a sme ešte radšej keď vieme, že žiaci si spoločný čas naplno užijú spolu s našim pedagogickým zborom.

      Miška Cabanová

     • Ďakujeme ...

     • Remeslo má zlaté dno a zásadný význam pre kvalitu života modernej spoločnosti. O tom, že remeslá v dnešnej dobe skutočne chýbajú, niet pochýb. Stredné školy ponúkajú viaceré zaujímavé odbory, ale mladí ľudia o ne neprejavujú až taký veľký záujem. K tým zaujímavejším nepochybne patrí aj odbor stolár, ktorý ponúka Stredná odborná škola v Hnúšti.  Práca s drevom si určite vyžaduje čas, záujem, určitú zručnosť, dávku talentu, ale  pokiaľ sa do toho vloží aj kus srdca, výsledok na seba určite nenechá dlho čakať.  Tak tomu bolo aj v prípade darčeka pre pána biskupa pri príležitosti vysluhovania sviatosti birmovania v rímskokatolíckom kostole v Hnúšti. Krásne dielko z dreva- hnúšťanský kostolík- vznikol na pôde Strednej odbornej školy v Hnúšti. Práve tu sme sa stretli s ochotou pomôcť, obetovať svoj čas pre druhých a nič za to nečakať. Veľká vzácnosť v dnešnej dobe.  Bola to zaiste mravčia práca, ale výsledok stojí za to.

      Radi by sme sa preto Strednej odbornej škole v Hnúšti čo najsrdečnejšie poďakovali, popriali im veľa úspešných a šikovných žiakov a tiež veľa zdravia a energie pri ich každodennej práci. Osobitná vďaka patrí pánovi Ing. Ostricovi.

       

                                                         vďační rodičia birmovancov

     • Projekt- Pomáhajme si navzájom

     • Vďaka  Nadácii SPP a ich grantovej výzve SPPravmeTo  sme získali finančné prostriedky, ktoré sme využili  na  aktivity nami napísaného projektu  pod názvom ,,Pomáhajme si navzájom“. Už pod samotným názvom sa  rozumie vzájomná pomoc, o čom sme sa presvedčili aj v tomto projekte . Študenti našej školy v odbore sociálno-výchovný pracovník počas štúdia nadobúdajú dôležité schopnosti, zručnosti a skúsenosti v práci  nielen s jednotlivcami, ale aj v kolektíve. Počas trvania projektu v podobe šiestich mesiacov sme sa pravidelne stretávali s deťmi Špeciálnej základnej školy v Hnúšti. Naším cieľom bolo začleniť žiakov ŠZŠ  aspoň na určitý čas do kolektívu žiakov našej školy a zároveň vďaka tomu podporiť ich osobnostný a sociálny rozvoj. Vzbudiť v nich pocit prináležitosti, začlenenia sa do kolektívu stredoškolského života a tým aj upevňovať interakčné vzťahy. Vďaka tomuto projektu si žiaci vlastnoručne vyrábali vintage krabičku, veľkonočné dekorácie , jarné dekorácie, vlastný hrnček zdobený fimo hmotou, zdobenie a maľovanie sklenených fliaš (atypický svietnik), stojan na šperky z odliatkov vlastných rúk.

     • Prax v odbore sociálno-výchovný pracovník je dôležitá

     • Ďakujeme všetkým zariadenia, inštitúciám a organizáciám za možnosť pre našich študentov v odbore sociálno-výchovný pracovník, ktorí vykonávali odbornú a súvislú prax. Aj vďaka Vám  naši študenti chodili na prax s chuťou a radosťou, získavali odborné zručnosti a hlavne skúsenosti, ktoré sú nesmierne dôležité v ich budúcej práci. Sme veľmi radi, že ste nám poskytli priestor pre absolvovanie odbornej praxe.

      Komunitné centrum Klenovec, Komunitné centrum Hnúšťa, KC Rimavská Píla, Gemerclinic, n.o. Hnúšťa, MŠ Hnúšťa, MŠ Ratková, ZŠ Hnúšťa, ZŠ Klenovec, ZŠ Sirk, ZŠ Jesenské, ZŠ Hrachovo, ZŠ Kokava nad Rimavicou, ŠZŠ Hnúšťa, CVČ Hnúšťa, CDR Hnúšťa.

      Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na ďalšiu.

      Mgr. Janette Ferancová

     • DEŇ PRIATEĽOV

     • „Skutočný priateľ je ten, kto vás drží za ruku a zároveň sa dotýka vášho srdca.“ —  Gabriel García Márquez

       

      Priateľ. Jednoduché slovo s obrovským významom. Každý z nás má priateľov, ktorých si vážime a patria do nášho života. Skutočný priateľ je veľké bohatstvo. Priatelia nás dokážu aj sklamať, a preto skutočného priateľa spoznáme práve v ťažkej situácii. Obklopujme sa teda takými priateľmi, ktorí sú pre nás prínosom, dokážu nám pomôcť, obohatiť nás a hlavne sú úprimní a otvorení.

      Každému želáme, aby v živote našiel skutočného priateľa.

      Mgr. Janette Ferancová, Mgr.Tatiana Gecková

     • HREBENDOVA KAPSA 2022

     • Dňa 3. júna 2022 sa konalo vyhodnotenie XXII. ročníka regionálnej literárnej súťaže žiakov základných a stredných škôl Hrebendova kapsa.

      Predstaviť svoju vlastnú literárnu tvorbu sa rozhodla aj žiačka I.A triedy Dominika Radičová. Je pre nás veľkým potešením, že Dominike sa podarilo obsadiť 2. miesto v próze vo svojej kategórii za príbeh s názvom Sila dievčaťa3. miesto v poézii za báseň Nechcem zabudnúť.

      Veľmi sa tešíme z úspechov našej žiačky  a veríme,  že aj naďalej bude rozvíjať svoj talent.

       

      Nechcem zabudnúť

       

      Poznám ťa síce málo,

      no spoznanie teba mi lásku dalo.

       

      V hlave ťa stále mám,

      len tebe svoje srdce dám.

       

      Nedokážem na teba zabudnúť,

      len s tebou som totiž nové zážitky dokázala nadobudnúť.

       

      Iba s tebou sa vždy príjemne cítim,

      rada vždy tvoju vôňu zacítim.

       

      Veľa si mi toho dal,

      ale moje srdce si mi vzal.

       

      Si pre mňa naozaj osoba dôležitá,

      pre mňa je to teraz situácia zložitá.

       

      Mám už slzy na krajíčku,

      a spomienky mám zapísané v denníčku.

       

      Ten denníček názov Srdce má,

      mne svoju silu vždy dá.

                                                            (autor básne: Dominika Radičová)

       

       

      Mgr. Juliána Dovalová

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
    • +421 475 422 426
    • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
    • 37956230
    • Ing. Miloš Mäsiar
    • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
    • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
    • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
    • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
    • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje