• Začiatok školského roka 2022/2023

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      pozývame vás na slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023, ktoré sa uskutoční 5. septembra 2022 o 8.00 h na ihrisku za budovou školy.

      Po úvodnom príhovore a inštrukciách pôjdu žiaci do tried, kde dostanú ďalšie informácie od svojich triednych učiteľov.

      Na začiatku školského roka je potrebné sa preukázať písomným vyhlásením o bezpríznakovosti (tlačivo Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf ). Kto nemá možnosť tlačivo si vytlačiť alebo elektronicky podať cez stránku edupage, dostane tlačivo na vyplnenie od triedneho učiteľa a vyplnené ho odovzdá triednemu učiteľovi.


     • Skvalitňujeme vzdelávanie

     • Tešíme sa, že v novom školskom roku 2022/23 skvalitníme v odbore sociálno-výchovný pracovník vyučovanie odborných predmetov ako biológia a špeciálna pedagogika novými učebnými pomôckami. Vďaka Rade rodičov sme mohli zakúpiť veľmi potrebné pomôcky na odborné vzdelávanie -Torzo ľudského tela-rozoberateľné, model pohlavných orgánov-ženských a mužských, model ucha, model oka, model pokožky, model srdca a lebky.

      Ďakujeme všetkým rodičom našich žiakov, ktorí prispeli príspevkom.

      vedenie školy

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
    • +421 475 422 426
    • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
    • 37956230
    • Ing. Miloš Mäsiar
    • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
    • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
    • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
    • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
    • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje