• Prax v odbore sociálno-výchovný pracovník je dôležitá

     • Ďakujeme všetkým zariadenia, inštitúciám a organizáciám za možnosť pre našich študentov v odbore sociálno-výchovný pracovník, ktorí vykonávali odbornú a súvislú prax. Aj vďaka Vám  naši študenti chodili na prax s chuťou a radosťou, získavali odborné zručnosti a hlavne skúsenosti, ktoré sú nesmierne dôležité v ich budúcej práci. Sme veľmi radi, že ste nám poskytli priestor pre absolvovanie odbornej praxe.

      Komunitné centrum Klenovec, Komunitné centrum Hnúšťa, KC Rimavská Píla, Gemerclinic, n.o. Hnúšťa, MŠ Hnúšťa, MŠ Ratková, ZŠ Hnúšťa, ZŠ Klenovec, ZŠ Sirk, ZŠ Jesenské, ZŠ Hrachovo, ZŠ Kokava nad Rimavicou, ŠZŠ Hnúšťa, CVČ Hnúšťa, CDR Hnúšťa.

      Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na ďalšiu.

      Mgr. Janette Ferancová

     • DEŇ PRIATEĽOV

     • „Skutočný priateľ je ten, kto vás drží za ruku a zároveň sa dotýka vášho srdca.“ —  Gabriel García Márquez

       

      Priateľ. Jednoduché slovo s obrovským významom. Každý z nás má priateľov, ktorých si vážime a patria do nášho života. Skutočný priateľ je veľké bohatstvo. Priatelia nás dokážu aj sklamať, a preto skutočného priateľa spoznáme práve v ťažkej situácii. Obklopujme sa teda takými priateľmi, ktorí sú pre nás prínosom, dokážu nám pomôcť, obohatiť nás a hlavne sú úprimní a otvorení.

      Každému želáme, aby v živote našiel skutočného priateľa.

      Mgr. Janette Ferancová, Mgr.Tatiana Gecková

     • HREBENDOVA KAPSA 2022

     • Dňa 3. júna 2022 sa konalo vyhodnotenie XXII. ročníka regionálnej literárnej súťaže žiakov základných a stredných škôl Hrebendova kapsa.

      Predstaviť svoju vlastnú literárnu tvorbu sa rozhodla aj žiačka I.A triedy Dominika Radičová. Je pre nás veľkým potešením, že Dominike sa podarilo obsadiť 2. miesto v próze vo svojej kategórii za príbeh s názvom Sila dievčaťa3. miesto v poézii za báseň Nechcem zabudnúť.

      Veľmi sa tešíme z úspechov našej žiačky  a veríme,  že aj naďalej bude rozvíjať svoj talent.

       

      Nechcem zabudnúť

       

      Poznám ťa síce málo,

      no spoznanie teba mi lásku dalo.

       

      V hlave ťa stále mám,

      len tebe svoje srdce dám.

       

      Nedokážem na teba zabudnúť,

      len s tebou som totiž nové zážitky dokázala nadobudnúť.

       

      Iba s tebou sa vždy príjemne cítim,

      rada vždy tvoju vôňu zacítim.

       

      Veľa si mi toho dal,

      ale moje srdce si mi vzal.

       

      Si pre mňa naozaj osoba dôležitá,

      pre mňa je to teraz situácia zložitá.

       

      Mám už slzy na krajíčku,

      a spomienky mám zapísané v denníčku.

       

      Ten denníček názov Srdce má,

      mne svoju silu vždy dá.

                                                            (autor básne: Dominika Radičová)

       

       

      Mgr. Juliána Dovalová

     • Prevencia u nás v škole je dôležitá

     • Pod pojmom prevencia drogových závislostí rozumieme predchádzanie problémom s drogami, ktoré sa môžu u žiaka objaviť, systematické pôsobenie na podmienky a príčiny tohto negatívneho javu. Získať dôveru žiaka, zhovárať sa so žiakmi vo vhodnej chvíli a byť pre žiakov vzorom je predpokladom cieľa prevencie – znížiť dopyt po drogách“.

      Aj my na škole so žiakmi veľa komunikujeme, diskutujeme, pozývame rôznych odborníkov, vymýšľame rôzne aktivity, chodievame na výlety, exkurzie a samozrejme pracujeme aj po vyučovaní v záujmových krúžkoch.

       

      Mgr. Janette Ferancová , výchovný poradca

      Mgr. Tatiana Gecková, koordinátor prevencie  drogových závislostí

     • Oznam – 2. kolo prijímacích skúšok

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy v Hnúšti vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2022.

      Voľné miesta v učebných odboroch:

      • mechanik opravár – stroje a zariadenia – 1 miesto
      • tesár – 4 miesta (potrebné potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti)
      • krajčír – dámske odevy – 2 miesta

      Bližšie informácie na telefónnom čísle 047/542 24 26, 0905 405 188.

     • Svetový deň sklerózy multiplex

     • Sclerosis multiplex (SM) alebo roztrúsená mozgovomiechová skleróza je zákerná porucha centrálneho nervového systému. Nervové vlákna, ktoré vedú signály do celého organizmu a zabezpečujú jeho správne fungovanie, sú obalené ochranným plášťom – myelínom.

      V súčasnosti sa predpokladá, že sclerosis multiplex je autoimunitné ochorenie, ktoré spočíva práve v tom, že telo myelín mylne považuje za svojho nepriateľa. Prostredníctvom imunitného systému tak napáda samé seba, čím vznikajú tzv. demyelinizačné lézie a dochádza k poškodeniu prevodu nervových signálov.

       

      Aj naši študenti v I.A, II.A a III.A sa oboznámili s týmto ochorením, pozreli si krátky dokument, príbehy ľudí, ktorí trpia sklerózou multiplex a pripravili si vlastné práce k téme.

      Všetkým ľuďom, ktorí trpia sklerózou multiplex, želáme veľa energie v boji s týmto neľahkým ochorením.

      Mgr. Janette Ferancová

     • DEŇ MATIEK

     • Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky - pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším človekom na svete. Od detstva až po posledné chvíle pred odchodom z tohto sveta si človek nesie v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky, ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa bez ohľadu na to, aké ono je.

      Byť matkou znamená nechať svoj život obrátiť hore nohami a žiť ho pre druhých – pre naše deti. Byť matkou je vzácny dar...

      Všetkým mamičkám želáme krásny deň.

      Mgr. Janette Ferancová

     • Eko deň

     • Dnes, 2.mája sme si zorganizovali Eko deň. Upravili sme skalku, pozametali, pohrabali v areáli STS, strávili deň užitočne a spolu.

      Mgr. L. Vančíková

     • Výtvarný Deň Zeme

     • Deň Zeme sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok pôvodne oslavoval príchod jari. Prvý Deň Zeme bol oslávený v San Franciscu  v roku 1969. OSN začala tento sviatok sláviť v roku 1971, no a v roku 1990 sa k oslavám tohto dňa pripojili všetky štáty sveta. Odvtedy sa 22. apríl stal Medzinárodným dňom Zeme. My sme si tento deň pripomenuli včerajšou fyzickou prácou a aktivitami vonku, no a dnes sme si ho pripomenuli aj formou výtvarnou – obrázkami a plagátmi. Musíme uznať, že práce našich žiakov sú vkusné a „oku lahodiace“ 😊.

      Mgr. Jana Kožiaková

     • DEŇ ZEME 2022

     • Dnes, 21.apríla sme využili pekné slnečné počasie a zorganizovali sme si náš spoločný Deň Zeme. Skrášlili sme si areál školy, upravili skalky pred a za školou, pripravili sme si záhony na výsadbu byliniek, vyzbierali odpadky aj v širšom okolí školy, ponatierali lavičky. Všetci sme svojou "troškou" priložili ruky k dielu,zasmiali a zabavili sa a zároveň urobili niečo aj pre našu planétu.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným za dnešný pekný spoločne strávený deň! :)
       

      Mgr. L. Vančíková, Mgr. J. Kožiaková.

     • Dopravné ihrisko - didaktická pomôcka

     • Naši šikovní študenti z 2.A triedy v rámci praxe navrhli a vyrobili didaktickú pomôcku, ktorá má slúžiť deťom v predškolskom veku. Pracovali zodpovedne, samostatne a hlavne s chuťou vytvoriť niečo originálne pre deti. Myslíme, že sa im to podarilo a veríme, že dopravné ihrisko využijeme pri ďalšej praxi v detských zariadeniach.

      Ďakujeme žiakom z odboru stolár za vyrobenie zmenšenej makety dopravného ihriska ako aj za cenné rady pri realizácii.

      Mgr. Janette Ferancová

     • Marec - mesiac kníh

     • Mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale aj s knihami. Marec ako mesiac knihy bol prvýkrát vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu a aj na podporenie trvalého záujmu o knihy. A keďže aj v dnešnej ,,elektronickej" a rýchlej dobe sa ešte nájdu ľudia, ktorí radi čítajú, tak aj naši žiaci dostali zadanie stvárniť tematiku kníh výtvarne. Pre inšpiráciu si mohli vybrať námety z vlastnej čitateľskej skúsenosti a z kníh, ktoré poznajú, mohli sa inšpirovať v našej školskej knižnici či na internete, alebo využiť „vlastnú hlavu", fantáziu. Takto postupne vznikali naozaj pekné a milé obrázky rôznych známych či menej známych diel. Nezabúdajme, že: „Dom bez kníh je ako miestnosť bez okien.” (Horace Mann)

      Mgr. Jana Kožiaková

     • Ponožková výzva 2022

     • #PonozkovaVyzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Náš školský parlament sa preto rozhodol zorganizovať Ponožkovú výzvu. Na znak spolupatričnosti a šírenia povedomia o tomto syndróme sme si poobúvali rôznofarebné ponožky, fotili sa a fotky zdieľali na sociálnych sieťach pod hashtagmi #PonozkovaVyzva #downovsyndrom a samozrejme aj pod tým našim - #stredna_odborna_skola_hnusta  :)

      A PREČO práve ponožky?
      Rozdielne ponožky sa stali symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu, pretože chromozóm má tvar ponožky. Dátum 21.3. je tiež symbolický, lebo ľudia s Downovým syndrómom majú o jeden 21. chromozóm viac.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za prijatie výzvy :)

      Školský parlament, Mgr. Lucia Vančíková.

     • Návšteva hvezdárne

     • Dňa 15. 3. 2022 sme si urobili exkurziu do hvezdárne v Rimavskej Sobote, čím sme sa preniesli zo sveta školského do toho vesmírneho. Ďakujeme za zážitok z toho, že sme si mohli pozrieť nielen rôzne vesmírne telesá, ale že sme sa zase dozvedeli aj niečo nové a pozoruhodné. Aj táto návšteva nám pripomenula, že sme len ,,malou kvapkou v mori", v tomto prípade ,,malým zrniečkom v nekonečnom vesmíre" a na to by sme nemali zabúdať.

      Mgr. Jana Kožiaková

     • Dnes buď šťastný a najmä šír šťastie ďalej...

     • Medzinárodný deň šťastia – 20. marec 2022

      Šťastie je nákazlivé. Šťastie je neopísateľný pocit, ktorý zažívame každý deň. Vždy vieme potešiť nielen samých seba, ale i druhých. A pritom stačí tak málo:

      1. Dopraj si chutný obed či večeru a v pokoji si ju vychutnaj.
      2. Urob krajší deň niekomu neznámemu. Trebárs čo i len úsmevom, či pozdravom.
      3. Stráv dnešný deň s niekým, koho máš rád a nezabudni mu svoju lásku prejaviť.
      4. Počúvaj obľúbenú hudbu, ktorá ti zlepší náladu.
      5. Dopraj si čerstvý vzduch a slnko. Choď na prechádzku.
      6. Urob dobrý skutok.

      Na sociálno-psychologickom výcviku sme so žiakmi I.A diskutovali o šťastí, opisovali si pocity šťastia.

      Mgr.Janette Ferancová

     • POMÁHAJME SI NAVZÁJOM

     • Čoraz častejšie sa v našej spoločnosti stretávame s myšlienkou POMÁJME SI NAVZÁJOM. Táto myšlienka našu školu sprevádza dennodenne, a tak vznikol aj názov projektu, ktorý sme vďaka nadácii SPP a ich grantovej výzve SPPravme To získali. Myšlienkou a zároveň cieľom  je raz do mesiaca pre deti zo špeciálnej základnej školy až do konca školského roka zorganizovať tvorivé dielničky a žiakom tak umožniť  aspoň na určitý čas  začleniť do kolektívu žiakov našej školy,  podporiť ich  osobnostný  a sociálny rozvoj. Vzbudiť v nich pocit prináležitosti, začlenenia sa do kolektívu stredoškolského života, a tým aj upevňovať interakčné vzťahy.

      Do každej  aktivity - tvorivej dielne budú zapojení žiaci odboru sociálno-výchovný pracovník druhého ročníka, ako realizátori daných aktivít. Aktivít sa zúčastnia žiaci 6., 7. a 8. ročníka špeciálnej základnej školy. Aktivity budú prebiehať hravou formou v malých skupinách, aby bol zabezpečený individuálny prístup, odbúral sa stres a zábrany z nepoznaného podporujúc rozvoj sebavedomia, sebaovládania a schopnosti spolupráce. Deti sa pri nich naučia bez zábran komunikovať v slovenskom jazyku, zažívať pocity úspechu, ale aj neúspechu a úspešne ich zvládať. Podporujúc spontánnosť a bezprostrednosť detí, ich kreativitu, umelecké a iné zručnosti, pričom  sa rozvíjajú ich morálno-vôľové vlastnosti, emočný a sociálny vývoj.

      Bc. Veronika Ďurišová

    • SPOLU SME SILNEJŠÍ
     • SPOLU SME SILNEJŠÍ

     • Vážení rodičia a milí priatelia školy,

      v prvom rade sa Vám chceme poďakovať za pomoc a podporu v predchádzajúcich rokoch.

      Aj tento rok Vás chceme poprosiť o darovanie 2% z dane pre Občianske združenie SOŠKA.

      Tento dar Vás nič nestojí a pre nás znamená veľa.

      Finančné prostriedky, ktoré aj Vašou zásluhou získame, budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov.

      Bližšie informácie o spôsobe darovania 2% z dane nájdete na stránke https://soshnusta.edupage.org/percenta2/

       

      Ďakujeme

     • Valentínska kvapka krvi 2022

     • Pri príležitosti sviatku Valentína sa naši zdravotníci rozhodli spustiť kampaň zameranú na páry ale aj jednotlivcov, ktorí chcú pomôcť aj v týchto ťažších časoch.

      Od 14.2. - 25.2. 2022 môžete darovať krv aj vy, naši milí študenti, v nemocnici Svet zdravia v Rimavskej Sobote. Hermatologicko-transfúziologické oddelenie zabezpečí pre páry príjemnú atmosféru, drobné darčeky Ag test zadarmo, deň voľna, ale najmä originálny zážitok so svojou polovičkou. Navyše, svoju lásku môžu potom v nemocnici aj natrvalo uzamknúť zámkom lásky.

      KEDY: Od 14.2. do 25.2 od 7.00 do 10.00

      KTO: Darovať môžu očkovaní aj neočkovaní

      KDE: Treba sa objednať vopred na tel. číslach:

      0911 780 633, 047/56 12 252

      Darcovia si môžu pozrieť video pozvánku na tomto linku: www.darujemkrv.sk/video a tiež vypočuť krátky spot zaspievaný spevákom Bystríkom v našom školskom rozhlase už dnes!

      STAČÍ LEN MILOVAŤ, SVOJU KRV DAROVAŤ

      Mgr. L. Vančíková, M. Cabanová.

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje